Taloudellisen hyvinvoinnin verkoston ja HOP-hankkeen tavoitteena pohjoispohjalaisten hyvinvoinnin edistäminen

Julkaistu

Arjen raha-asioiden sujuminen on tärkeä osa hyvinvointiamme ja vaikuttaa muun muassa mahdollisuuksiimme olla osallisia yhteiskunnassa ja elää oman näköistämme elämää. Minun arkeni ja elämäni -kyselyn (2021) vastausten mukaan taloudellinen toimeentulo on yksi niistä asioista, joihin pohjoispohjalaiset ihmiset yleisimmin toivovat muutosta. Pohjois-Pohjanmaalla suurimmalla osalla asukkaista menee arjen raha-asioidenkin näkökulmasta hyvin. Mutta on myös heitä, jotka kokevat arjessaan taloudellisen toimeentulon haasteita.

Pohjois-Pohjanmaan taloudellisen hyvinvoinnin teemaverkosto TAHVO aloitti toimintansa syksyllä 2021. Verkoston tavoitteena on pitää esillä taloudellisen toimeentulon merkitystä ihmisten hyvinvoinnille ja olla muun muassa foorumi hyviksi koettujen ammatillisten käytäntöjen levittämiselle. TAHVO:n tapaamiset ovat matalan kynnyksen kohtaamisia kaikille taloudellisen hyvinvoinnin teemasta kiinnostuneille, kuten muun muassa ammattilaisille, järjestötoimijoille, kehittäjäasiakkaille ja tutkijoille. Kokoonnumme etäyhteyksin.

Taloudellisen hyvinvoinnin verkoston kevään 2024 tapaamiset

Mikäli et ole vielä verkostomme jäsen, mutta olet kiinnostunut taloudellisen hyvinvoinnin teemasta, olet lämpimästi tervetullut mukaan! Keväällä 2024 verkosto kokoontuu: 31.1. kello 14–15.30, 19.3. kello 10.15–11.45 ja 22.5. kello 13–14.30.

Taloudellisen hyvinvoinnin verkostoon liittyminen

Verkostoon pääset liittymään kyselyn kautta:
https://link.webropolsurveys.com/S/6588088B36BAF866

Lisätietoa taloudellisen hyvinvoinvoinnin verkostosta löydät sivulle löydät ekollega.fi-sivustolta: https://ekollega.fi/taloudellinen-hyvinvointi-verkosto

Taloudellisen toimeentulon vaikeudet ja laajemmin puutteet taloudellisessa hyvinvoinnissa ovat varsinkin pitkittyessään riski huono-osaisuudelle, terveydelle ja osattomuuden kokemuksille yhteiskunnassa. Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama ja Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) hallinnoima HOP Hyvinvointia, Osallisuutta ja Pärjäämistä -hanke on aloittanut tämän vuoden aikana. Hankkeen osatoteuttajia ovat Vaalan kunta ja Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk)/Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske). Kumppanikuntia hankkeessa ovat Ii, Nivala ja Pudasjärvi. Hanke tuottaa tietoa ja lisää ymmärrystä taloudellisesta huono-osaisuudesta sekä tutkii ja kehittää yhteistyössä työmenetelmiä ja -välineitä. Tarkoituksena on luoda ihmisille uskoa ja luottamusta siitä, että apua ja tukea on saatavilla haastaviinkin tilanteisiin ja niistä on mahdollista selvitä.

Hanke tuo uutta tietoa taloudellisen hyvinvoinnin yhteydestä kokemuksiin kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja osallisuudesta. Hankkeessa vahvistetaan paikallista yhteistyötä ja edistetään heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja pärjäämistä kehittämällä, testaamalla ja pilotoimalla erilaisia työmenetelmiä ja -välineitä. Tavoitteet saavutetaan paikallista yhteistyötä vahvistamalla. HOP-hankkeen sivulle löydät tästä: https://hop.diak.fi/

Sanna-Liisa Liikanen, Minna Markkanen, Jaana Paloviita, Taina Rajanen ja Hanna Siltanen

Sanna-Liisa Liikanen, erityisasiantuntija Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Poske, asiantuntija HOP-hanke
Minna Markkanen, johtaja, Takuusäätiö
Jaana Paloviita, hankekoordinaattori HOP-hanke, Vaalan kunta
Taina Rajanen, Pohjois-Pohjanmaan sosiaaliturvayhdistys ry.
Hanna Siltanen, asiantuntija, Takuusäätiö