Aluehallitus koolla: toimintaa kehitetään nopeuttamaan hoitoon pääsyä

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 12.9.2023 puheenjohtaja Tapani Töllin johdolla. Aluehallitus käsitteli hoitotakuun muuttumista: hoitoon pääsyä pyritään nopeuttamaan eri keinoin.

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma kävi ajankohtaiskatsauksessaan läpi talouden ja toiminnan tilannetta eri hyvinvointialueilla. Pohteen vuodelle 2023 ennustettu 60 miljoonan euron alijäämä näyttää asukasmäärään suhteutettuna melko maltilliselta muihin hyvinvointialueisiin verrattuna, vaikka alijäämä onkin merkittävä ja aiheuttaa suuria talouden haasteita tuleville vuosille.

Talousarviossa on myös ylityspaineita. Riskejä sisältyy muun muassa henkilöstön saatavuuteen, vuokratyövoiman käyttöön ja kasvaviin ostopalvelukustannuksiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen aikataulussa on keskeistä talouden, palvelujen ja henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi.

Kiireettömään hoitoon aiempaa nopeammin

Kiireettömään hoitoon pääsyä koskevat säännökset tiukentuivat 1.9.2023 alkaen. Asiakkaan tulee saada perusterveydenhuollossa kiireetöntä hoitoa kahden viikon sisällä ja kiireetöntä hammashoitoa neljän kuukauden sisällä yhteydenotosta. Hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä saman arkipäivän aikana, kun asiakas ottaa yhteyttä terveydenhuollon palvelupaikkaan. Nämä enimmäisajat koskevat ensimmäisen hoitotapahtuman järjestämistä.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on tehty suunnitelmaa kiireettömään perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn parantamiseksi. Suunnitelmaan sisältyviä toimenpiteitä ovat muun muassa vähähyötyisistä hoidoista luopuminen, hoidon jatkuvuuden parantaminen, potilaiden segmentointi (esimerkiksi paljon palveluja tarvitsevat), digitaalisen sote-keskuksen laajentaminen, resurssien kohdentaminen sekä työjaon ja järjestämistavan määrittäminen. Muita toimenpiteitä ovat esimerkiksi ajanvarauskirjojen yhtenäistäminen, hoidontarpeen arvion kehittäminen ja kysynnän seuraaminen.

Aluehallitus totesi, että kiireettömään hoitoon pääsyä edistetään aiemmin aloitettujen lisäksi seuraavilla toimenpiteillä:

  1. Digitaalista sote-keskusta ja sen palveluja laajennetaan nopeutetusti koko Pohteen alueelle.
  2. Tehdään yhteenveto terveyskeskuslääkärien, hammaslääkärien ja hoitohenkilöstön resurssitarpeesta ja henkilöstötilanteesta koko Pohteen alueella. Mahdolliset toimenpide-ehdotukset tuodaan aluehallitukseen vielä syksyn aikana.
  3. Hyödynnetään in house -yhtiö Docta Oy:ta jononpurkuun ja käynnistetään neuvottelut paikallisesta lisätyösopimuksesta.
  4. Tehdään selvitys ostopalvelujen ja palvelusetelin käyttöönotosta perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyssä syyskuun loppuun mennessä.

Lue lisää hoitotakuusta:

https://pohde.fi/ajankohtaista/uutiset/pohde-kehittaa-toimintaansa-monin-eri-tavoin-vastaamaan-hoitotakuun-muuttumiseen/

Raahen ympärivuorokautiselle perusterveydenhuollon päivystykselle haetaan poikkeuslupaa

Aluehallitus päätti hakea sosiaali- ja terveysministeriöltä lupaa ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen järjestämiseen Raahessa. Nykyinen poikkeuslupa loppuu vuoden lopussa ja uusi koskee vuotta 2024. Ympärivuorokautista päivystystä pidetään perusteltuna palvelujen saatavuuden ja sairaalatasoisen yleislääketieteen vuodeosastotoiminnan vuoksi.

Poikkeuslupahakemus lähetetään myös Keski-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin hyvinvointialueille aluevaltuustojen käsittelyyn sosiaali- ja terveysministeriön edellyttämää puoltolausuntoa varten.

Muut kokousasiat

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita:

  • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen arviointikertomus 2022
  • Lausunto ARA-hakemukseen: Kuusamo, vuokratalokohteen korkotukilaina- ja investointiavustushakemukseen, Koillismaan palveluyhdistys, Pörkkatörmän senioritalo
  • Järjestämistoimintojen toimialueen vastuualuepäälliköiden toimien muuttaminen viroiksi ja laatupäällikön toimen muuttaminen asiakaskokemuspäällikön viraksi
  • Muutoksia toimielinten jäsenyyksissä
  • Aluevaltuuston päätösten toimeenpano 

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 19.9.2023.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivustolta aluehallituksen sivulta.

Yhteyshenkilöt

Tapani Tölli
Aluehallituksen puheenjohtaja
tapani.tolli@pohde.fi

Ilkka Luoma
Hyvinvointialuejohtaja
ilkka.luoma@pohde.fi

Jouko Luukkonen
Konsernipalvelujen johtaja
jouko.luukkonen@pohde.fi