Ikäihmisten pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteleiden arvo on yhtenäistetty Pohjois-Pohjanmaalla

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Pohde) tulevaisuuslautakunta on päättänyt 23.3.2023 29 § ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteleiden yhdenmukaistamisesta. Palvelusetelien arvot ja niiden määräytymisen perusteet ovat tulleet voimaan Pohteella 1.4.2023 alkaen. Asiakkaille lasketaan uusi palvelusetelin arvo 1.5.2023 alkaen.

Palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan tulojen ja välttämättömien menojen perusteella

Palvelusetelillä asiakas voi ostaa palveluja määritellyiltä yksityisiltä palveluntuottajilta. Palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan ja hänen mahdollisen puolisonsa nettotulojen ja vähennysten perustella lukuun ottamatta asiakkaan lakisääteistä vähimmäiskäyttövaraa (asiakasmaksulaki 7 c §, 10 b – d §). Asiakasmaksuyksikkö määrittelee palvelusetelin arvon tulevaisuuslautakunnan päättämien perusteiden mukaan.

Pohde maksaa asiakkaan ympärivuorokautisen palveluasumisen setelin arvoa vastaavan summan suoraan palveluntuottajalle. Ateriat sisältyvät hintaan. Jos palvelu on kalliimpi kuin setelin arvo, asiakas maksaa itse osan palvelusta eli omavastuun. Omavastuu on palvelun hinnan ja setelin arvon välinen erotus.

Asiakas maksaa
• ympärivuorokautisesta palveluasumisesta omavastuun palvelun tuottajalle
• vuokrasopimuksen mukaisen vuokran, joka sisältää vesimaksun ja lämmityskustannukset
• sähkömaksun ja mahdollisen kotivakuutuksen
• omat elämiskustannukset, esimerkiksi lääkkeet, terveydenhuollon maksut, vaatteet, hygieniatarvikkeet sekä taksimatkat

Palvelusetelin arvon määräytymisessä huomioitavat tulot

Asiakkaan tulona huomioidaan asukasmaksulain 10 b, i §:ien mukaan seuraavat tulot:
• säännölliset tai vuosittain toistuvasti saadut nettotulot, joista vähennetään tulonhankkimisesta aiheutuneet kustannukset,
• verosta vapaat tulot,
• laskennallinen metsätulo,
• mahdollinen vammaistuki tai eläkettä saavan hoitotuki.

Veteraanilisää ei huomioida tulona.

Jos asiakas on elänyt välittömästi ennen ympärivuorokautisen palveluasumisen alkamista yhdessä aviopuolisonsa tai avopuolisonsa kanssa, myös puolison tulot otetaan huomioon, jos se on asiakkaalle edullisempi vaihtoehto.


Palvelusetelin arvon määräytymisessä huomioitavat vähennykset

Asiakkaan tuloista vähennetään asukasmaksulain 10 c-d § mukaan seuraavat vähennykset:
• lääkekuluvähennykset (49,35 euroa /kk vuonna 2023 ja mahdolliset ylimääräiset lääkekulut hakemuksen perusteella),
• kohtuulliset asumismenot, joita pitkäaikaisesta ympärivuorokautisesta palveluasumisesta aiheutuu (vuokra, käyttösähkö, kotivakuutus), asumismenoista vähennetään mahdollinen asumistuki,
• tuomioistuimen tai holhousviranomaisen määräämän edunvalvojan palkkion perusmaksu (enintään 440 euroa /vuosi vuonna 2023) ja tilintarkastusmaksu (enintään 52 euroa /vuosi vuonna 2023),
• edunvalvontavaltuutetun perusmaksu (enintään 440 euroa /vuosi vuonna 2023) ja tilintarkastusmaksu (enintään 52 euroa /vuosi vuonna 2023).

Uusien asiakkaiden kohdalla palvelusetelin arvon määräytymisessä huomioidaan edellisen asunnon välttämättömiä kustannuksia, joita voidaan huomioida vähennyksenä tositteiden perusteella enintään kuuden kuukauden ajan ympärivuorokautiseen palveluasumiseen muuttamisen jälkeen.

Asiakas voi tarvittaessa hakea erillisellä menettelyllä palvelusetelin arvon korotusta, jos asiakkaan toimeentulo vaarantuu liian korkean omavastuuosuuden vuoksi.

Lisätietoja saa Pohteen asiakasyksiköstä ja verkkosivuilta

Lue myös: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja

Terveisin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen asiakasmaksuyksikkö