Pohdelaisen askelissa -podcast: Kuntoutusyksiköissä tuetaan turvallista kotiutumista

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella muutetaan vuodeosastoja kuntoutusyksiköiksi. Tavoitteena on tukea asiakkaiden turvallista kotiutumista, johon kuntoutusyksikkö antaa paremmat valmiudet kuin vuodeosasto. Kun asiakkaiden kuntoutuminen tehostuu, vuodeosastopaikkoja voidaan varata nimenomaan heille, joille itsenäinen asuminen omassa kodissa ei ole mahdollista.

Kuntoutusyksiköt ovat palveluasumisen paikkoja, joissa asutaan ympäri vuorokauden kuntoutusjakson ajan. Elämä on kodinomaista. Kuntoutusyksikköön tullaan omissa vaatteissa, ja asiakkailla on mukana omat lääkkeet, peseytymisvälineet ja mahdolliset apuvälineet. Kuntoutusjakso kestää yleensä kahdesta viikosta pariin kuukauteen.

Tavoitteena on, että mahdollisimman moni kuntoutuisi riittävän toimintakykyiseksi, jotta voisi jatkaa arkea omassa kodissaan. Kuntoutusyksikköön ei voi varata itse aikaa, vaan sinne tullaan aina lähetteellä, ammattilaisen tekemän arvion jälkeen.

Kuntoutusyksikössä eri ammattikuntiin kuuluvat työntekijät työskentelevät yhdessä asiakkaan kuntoutumisen hyväksi. Heti jakson alussa tehdään arvio asiakkaan voimavaroista ja toimintakyvystä. Sen jälkeen käydään läpi kuntoutumisen tavoitteet sekä keinot, joilla tavoitteisiin päästään. Fysioterapeutti ohjaa kuntoutettavan perusliikkumisen harjoittelua ja tarvittaessa kuntoutus jatkuu kotona kotikuntoutustiimin avulla.

Kotiin on mahdollista saada myös muita palveluja, kuten kotisairaalan apua, jos asiakkaan tilanne sitä vaatii. Kuntoutusjaksoon kuuluvalla kotikäynnillä tarkistetaan myös se, tarvitseeko asiakkaan kotiin tehdä muutostöitä, jotta kotona asuminen on edelleen mahdollista. Myös taloudellisen tuen tarve kartoitetaan.

Kuntoutusyksiköissä satsataan vuorovaikutukseen ja asiakkaan voimavarojen löytämiseen

Lähihoitaja Taina Kämäräisellä on noin 15 vuoden kokemus työstä ikäihmisten parissa. Syksyllä 2023 Taivalkoskella elettiin ison muutoksen keskellä, kun vuodeosasto muuttui kuntoutusyksiköksi. Taina oli tässä muutostyössä kiinteästi mukana työntekijöiden tukena.

Arjen työrutiinien lisäksi muuttui koko toimintaperiaate, sillä kuntoutusyksiköissä on käytössä voimavaralähtöinen toimintamalli kinestetiikka, jossa keskitytään ihmisen hoitoon kokonaisvaltaisesti. On tärkeää, että hoitohenkilökunnan ja asiakkaan välille syntyy vahva vuorovaikutus. Tavoitteena on, että asiakas löytää omat voimavaransa ja motivoituu työskentelemään oman kuntoutumisensa hyväksi.

Kuuntele Tainan haastattelu:

Jos evästeasetuksesi estävät podcastin näkymisen, voit muuttaa evästeasetuksia tai kuunnella haastattelun SoundCloudissa.

Kuntoutusyksikkö löytyy jo monelta Pohjois-Pohjanmaan paikkakunnalta. Kuntoutusyksikköjen ja kotiin vietävien palvelujen avulla Pohde pyrkii siihen, että eri-ikäiset ihmiset pystyisivät elämään ja asumaan kotonaan turvallisesti mahdollisimman toimintakykyisinä.

Asiakkaan kuntoutuminen on aina tähtihetki

Henkilökunnalle on todella palkitsevaa, kun asiakas pääsee kuntoutusjakson jälkeen liikkeelle omin jaloin, ja jatkamaan elämäänsä omassa kodissaan. Taina Kämäräiselle asiakkaan kuntoutuminen on aina tähtihetki.

”Kuntoutusyksiköillä on erittäin iso rooli kuntoutuspolulla. Mitä enemmän asiakkaalla on ikää ja sairauksia, sitä tärkeämpää on, että kuntoutuminen lähtee nopeasti käyntiin. Jos vaihtoehtona on pelkkä lepo vuodeosastolla, kuntoutuspolku voi olla paljon pidempi. Kuntoutusyksikköjen tähtäimenä on se, että asiakas saa asua kotona.”

Kuuntele Pohdelaisen askelissa -podcasteja