Pohteen aluevaltuusto vahvisti ikäihmisten palvelujen yhteisen osaamiskeskuksen kotisairaalan asiakasmaksut

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluevaltuusto on vahvistanut ikäihmisten palvelujen yhteisen osaamiskeskuksen kotisairaalan asiakasmaksut

Pohteella kotisairaala tarjoaa kotona toteutettavaa sairaalatasoista hoitoa, joka on vaihtoehto osastohoidolle. Kotisairaalahoitoa voidaan toteuttaa asiakkaan kotona tai muussa asuinpaikassa, kuten palveluasumisessa. Kotisairaalassa hoidetaan sekä akuutisti sairastuneita että palliatiivisen ja saattohoidon asiakkaita.

Kotisairaalan asiakasmaksut

Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuuston 18.12.2023 mukaiset asiakasmaksut 1.1.2024 alkaen:

 • Lääkärin/hammaslääkärin kotikäynti 21,10 euroa käynti,
 • Muu hoitohenkilökunta kotikäynti 13,40 euroa käynti,
 • Maksu kotikäynneistä enintään 40,20 euroa vuorokaudessa,
 • Jos asiakas tulee hoitoon kotisairaalan toimipisteeseen/vastaanotolle, peritään häneltä asiakasmaksu Pohteen aluevaltuuston 19.12.2022 § 262    mukaisesti
  • Käynti hoitohenkikökunnan (sairaanhoitajan) vastaanotolla on asiakkaalle maksuton
  • Käynti lääkärin vastaanotolla 23,00 euroa käynti, peritään enintään kolme kertaa kalenterivuoden aikana.
  • Etävastaanotolta perittävä maksu – 15 %.

Asiakasmaksut kerryttävät maksukattoa. Maksukaton täyttymisen jälkeen käynnit ovat asiakkaalle maksuttomia. Yhteisen osaamiskeskuksen kotisairaalassa ei sovelleta sarjahoidon maksuja.

Kotisairaalan asiakasmaksua ei peritä:

 • Alle 18-vuotiailta
 • Säännöllisen ja jatkuvan kotihoidon asiakkailta
 • Pitkäaikaisen asumispalvelun (ympärivuorokautinen tai yhteisöllinen asuminen) asiakkailta
 • Veteraaneilta Valtionkonttorin ohjeistuksen mukaisesti