Pohteen järjestöavustusten lisähaku asukkaiden sote-digiosaamisen lisäämiseksi auki 18.4.-21.5.2023

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde järjestää järjestöavustusten lisähaun asukkaiden sote-digiosaamisen lisäämiseksi. Avustusten lisähaku on auki 18.4.-21.5.2023. Avustuspäätöksiä on odotettavissa kesäkuussa 2023.

Avustettava toiminta tukee Pohteen digipalvelujen käyttöönottoa

Pohde tarjoaa runsaasti digitaalisia palveluja. Tavoitteena on, että asukkaat osaisivat käyttää näitä palveluja. Avustusten avulla yhdistykset voivat tarjota asukkaille tukea digiosaamiseen ja tukea näin digitaalisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä.

Avustuksilla tuetaan hyvinvointialueen digitaalisten palvelujen käyttöönottoa sellaisten kohderyhmien joukossa, joilla on tähän liittyen erityisiä haasteita. Toiminnan tulee toteutua asiakkaita fyysisesti lähellä ja olla käytännön tasolla tapahtuvaa asukkaiden ohjausta ja opastamista digipalvelujen käyttöön asukkaiden omilla laitteilla sekä teemaan liittyvää koulutusta.

Avustus on harkinnanvarainen. Hyvinvointialue huomioi avustettavien toimintojen valinnassa muun muassa seuraavat asiat:

  • alueellinen tasavertaisuus
  • kohderyhmien välinen tasavertaisuus
  • yhdistysten keskinäinen yhteistyö asiakkaiden tavoittamiseksi ja/tai toiminnan toteuttamiseksi.

Avustukset haettavana 18.4.-21.5.2023

Pohteen järjestöavustusten lisähaku asukkaiden sote-digiosaamisen lisäämiseksi on auki 18.4.-21.5.2023. Avustusten haku tapahtuu sähköisesti Webropol-ohjelman avulla.

Pohde järjestää asukkaille ja järjestöille suunnatun infotilaisuuden digitaalisista sosiaali- ja terveyspalveluista sekä avustushausta 25.4.2023 klo 17-19.

Lisätietoja
Pohteen järjestöavustusten lisähaun periaatteet asukkaiden sote-digiosaamisen lisäämiseksi 13.4.2023 (PDF)
Infotilaisuus Pohteen digitaalisista palveluista ja avustushausta 25.4. klo 17-19
Järjestöavustukset ja muu tuki Pohde.fi-sivustolla

Yhteyshenkilöt

Tiedustelut
Helena Liimatainen
Projektisuunnittelija, järjestöyhteistyö
Puh. 050 520 1081
s-posti: helena.liimatainen(a)pohde.fi