Sosiaali- ja terveyskeskus palvelee jokaisessa kunnassa Pohteen alueella

Julkaistu
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus hyväksyi sosiaali- ja terveyskeskusten eli sote-keskusten linjaukset 14.6.2023. Sote-keskusten sulkemisista Pohjois-Pohjanmaalla ei kuitenkaan ole päätetty.

Aluehallitus asetti tavoitteen, että sote-keskusten käytössä olevien tilojen tilatehokkuutta parannetaan muun muassa digitaalisilla ja liikkuvilla palveluilla niin, että bruttoneliöiden yhteismäärä vähenee vähintään 20 prosenttia vuoden 2025 loppuun mennessä.

Tulevien vuosien aikana osa sote-keskusten toiminnoista saattaa muuttua joko kokonaan tai osittain liikkuvien ja digitaalisten palvelujen kautta tuotetuiksi, mutta itse palveluverkko ei tule aluehallituksen päätöksen mukaan muuttumaan. Sote-keskusten toimitilat ja palveluvalikoima voivat muuttua aikaisempaan verrattuna, mutta päätöksiä suljettavista toimipisteistä ei ole tehty.

Muutoksissa otetaan huomioon asukkaiden tarpeet ja etäisyydet. Liikkuvien sote-palvelujen pilotointia suunnitellaan, ja tavoiteaikataulu niiden käynnistämiselle on ensi vuoden alku. Liikkuvat palvelut voivat tuoda sosiaali- ja terveyspalvelut entistä lähemmäs asukkaita.

Tarpeenmukaisten sote-keskusten määrittely ja määrä 2023–2025 löytyy Pohteen verkkosivuilta:
Tarpeenmukaisten sote-keskusten määrittely ja määrä 2023-2025 (pdf)

Lue lisää

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde, tiedote 14.6.2023: Aluehallitus koolla: sosiaali- ja terveyskeskuksista tarpeenmukaiset palvelut kaikille hyvinvointialueen asukkaille