Sidonnaisuusilmoitukset

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Lue lisää alta

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista

Hyvinvointialuelain 89 §:n mukaan hyvinvointialueen luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisella on myös velvollisuus ilmoittaa oma-aloitteisesti sidonnaisuuksissaan tapahtuneista muutoksista sekä korjata virheelliset tiedot.

Ilmoitusvelvollisia ovat

  • aluehallituksen jäsenet ja varajäsenet
  • aluevaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
  • aluehallituksen jaostojen jäsenet ja varajäsenet
  • edellä mainittujen toimielinten esittelijät.

Ilmoitusvelvolliset voivat ilmoittaa ja päivittää sidonnaisuudet luottamushenkilöiden Silmu-järjestelmään. Silmuun kirjaudutaan suomi.fi -tunnistuksella eli pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Tarkastuslautakunta käsittelee myös vapaaehtoisesti annettavat sidonnaisuusilmoitukset. Mikäli henkilöllä on merkittäviä taloudellisia ja hallinnollisia vastuita hyvinvointialueella, hän voi antaa vapaaehtoisen sidonnaisuusilmoituksen.

Sidonnaisuusrekisteri

Sidonnaisuusrekisteristä voit hakea toimielinten, luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden sidonnaisuudet.

Ilmoituksen jättäminen

Voit jättää sidonnaisuusilmoituksen Silmuun alla olevasta linkistä