Sidonnaisuusilmoitukset

Lue lisää alta
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista

Hyvinvointialuelain 89 §:n mukaan hyvinvointialueen luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Ilmoitusvelvollisella on myös velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksissaan tapahtuneista muutoksista sekä korjata virheelliset tiedot.

Ilmoitusvelvollisia ovat

  • aluehallituksen jäsenet ja varajäsenet
  • aluevaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
  • aluehallituksen jaostojen jäsenet ja varajäsenet
  • edellä mainittujen toimielinten esittelijät.

Ilmoitusvelvolliset voivat ilmoittaa ja päivittää sidonnaisuudet luottamushenkilöiden Silmu-järjestelmään. Silmuun kirjaudutaan suomi.fi -tunnistuksella eli pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Tarkastuslautakunta käsittelee myös vapaaehtoisesti annettavat sidonnaisuusilmoitukset. Mikäli henkilöllä on merkittäviä taloudellisia ja hallinnollisia vastuita hyvinvointialueella, hän voi antaa vapaaehtoisen sidonnaisuusilmoituksen.

Linkit