Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikkö

Tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimii ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikkö, joka on riippumaton aluehallituksesta ja hyvinvointialueen toimivasta johdosta.

Lue lisää alta

Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikön tehtävät

Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikkö valmistelee tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi tulevat asiat. Lisäksi yksikössä valmistellaan ja toteutetaan tarkastus- ja arviointitehtäviä tarkastuslautakunnan hyväksymän arviointisuunnitelman mukaisesti. Yksikkö avustaa lakisääteisen tilintarkastuksen tehtävissä tilintarkastajan kanssa sovittavalla tavalla.

Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikkö toteuttaa tehtäviään yhteistyössä koko organisaation sekä muiden tarkastus- ja arviointitahojen, kuten tilintarkastajan, sisäisen tarkastuksen, riskienhallinnan sekä Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Yhteystiedot

Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikön johtajana toimii tarkastusjohtaja, joka on hyvinvointialueen tarkastuksesta vastaava viranhaltija ja esihenkilö.

Marjo Kiviniemi
Tuloksellisuustarkastaja
marjo.kiviniemi@pohde.fi