Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikkö

Lue lisää alta
Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikkö

Tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimii ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikkö, joka on riippumaton aluehallituksesta ja hyvinvointialueen toimivasta johdosta. Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikön johtajana toimii tarkastusjohtaja, joka on hyvinvointialueen tarkastuksesta vastaava viranhaltija ja esihenkilö.

Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikkö valmistelee tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi tulevat asiat. Lisäksi yksikössä valmistellaan ja toteutetaan tarkastus- ja arviointitehtäviä tarkastuslautakunnan hyväksymän arviointisuunnitelman mukaisesti. Yksikkö avustaa lakisääteisen tilintarkastuksen tehtävissä tilintarkastajan kanssa sovittavalla tavalla.

Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikkö toteuttaa tehtäviään yhteistyössä koko organisaation sekä muiden tarkastus- ja arviointitahojen, kuten tilintarkastajan, sisäisen tarkastuksen, riskienhallinnan sekä Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Yhteystiedot

Tarja Lempeä
Tarkastusjohtaja
tarja.lempea (at) pohde.fi
Marjo Kiviniemi
Tuloksellisuustarkastaja
marjo.kiviniemi (at) pohde.fi
Päivi Moisala
Tuloksellisuustarkastaja
paivi.moisala (at) pohde.fi
Ari Hietanen
Tuloksellisuustarkastaja/reviisori
ari.hietanen (at) pohde.fi