Arviointikertomus 2022

Tältä sivulta löydät tarkastuslautakunnan arvioinnin tulokset vuodelta 2022.

Lue lisää alta

Arviointikokonaisuus 2022

Vuoden 2022 arviointikertomukseen sisältyy 36 suositusta hyvinvointialueen toiminnan kehittämiseksi. Voit tutustua suosituksiin arviointikertomuksen kappaleessa 4.

Kolmesta arviointiaiheesta on laadittu myös erilliset arviointimuistiot, joissa aihetta käsitellään arviointikertomuksessa esitettyä laajemmin.

Arviointimuistiot 2022

Arviointiraportti 14.12.2022

Tarkastuslautakunta antoi aluevaltuustolle joulukuussa 2022 arviointiraportin hyvinvointialueen valmistelutilanteesta.

Päätöksenteko

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen käsittely on kuvattu alla:

  • Tarkastuslautakunta antoi arviointikertomuksen aluevaltuustolle tiedoksi 14.6.2023.
  • Aluevaltuusto lähetti vuoden 2022 arviointikertomuksen aluehallitukselle toimenpiteitä varten. Aluehallituksen tulee esittää aluevaltuustolle 16.10.2023 mennessä lausunnon siitä mihin toimiin arviointikertomuksen johdosta on ryhdytty.
  • Aluehallitus lähetti aluevaltuustolle tiedoksi vastauksensa arviointikertomuksessa esitettyihin suosituksiin 12.9.2023.
  • Aluehallituksen lausunto annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.
  • Tarkastuslautakunta seuraa suositusten vaikuttavuutta ja valitsee määrittelemillään kriteereillä suositukset jatkoseurantaan.
  • Jatkoseurannassa olevat kohteet raportoidaan seuraavassa arviointikertomuksessa.