Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan työn tavoitteena on tukea aluevaltuuston päätöksentekoa arviointi- ja tarkastustehtävien avulla.

Lue lisää alta
Tarkastuslautakunnan tehtävät

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaisesti tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida aluevaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista sekä asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyyttä talouden tasapainotuksen kannalta.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano

Tarkastuslautakunnassa on 9 aluevaltuuston valitsemaa jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Jäsenet

Kari Pentti, puheenjohtaja
Juha Richter, varapuheenjohtaja
Raimo Hämeenniemi

Ira Toppinen
Jaana Ollakka
Juha Vuorio
Marja-Leena Kemppainen
Heli Hietala
Outi Pekkala

Varajäsenet

Hanna Nikupaavo
Pekka Ylönen

Kari Myllyniemi
Kalevi Nevala
Anna-Kaisa Lepistö
Tomi Backman
Martti Turunen
Minnamaria Salminen
Raili Louhimaa

Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimii tarkastusjohtaja Tarja Lempeä (at) pohde.fi.

Tarkastuslautakunnan kokoukset

Kokousaineistot

ESITYSLISTAT

 

Kevät 2024

Ke 17.1.2024 kello 10-15
Ke 14.2.2024 kello 10-15
Ke 3.4.2024 kello 10-15
To 11.4.2024 kello 10-15
Ke 24.4.2024 kello 10-15
To 16.5.2024 kello 10-15
Ke 19.6.2024 kello 10-15

Arviointikertomukset

Tarkastuslautakunta toteuttaa arviointeja hyvinvointialuelain, hyvinvointialueen hallintosäännön sekä arviointiperiaatteiden mukaisesti. Tarkastuslautakunta raportoi arvioinnin tulokset vuosittain aluevaltuustolle annettavassa arviointikertomuksessa sekä erillisissä arviointiraporteissa tilikauden aikana.

Aluehallitus antaa aluevaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

ARVIOINTIKERTOMUS 2023 – POHDE

ARVIOINTIKERTOMUS 2022 – POHDE

Arviointikertomus 2021 (PDF)

 

Arviointiperiaatteet

Tarkastuslautakunnan arviointiperiaatteet kuvaa tarkastuslautakunnan lakisääteisen arviointitehtävän toteuttamisen periaatteet Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Ohjeen tavoitteena on varmistaa yhtenäiset ja selkeät toimintatavat sekä arviointityön laatu ja vaikuttavuus. Samalla asiakirja antaa hyvinvointialueen organisaatiolle ja sen sidosryhmille kuvauksen siitä mitä tarkastuslautakunnan arviointi tarkoittaa ja miten sitä toteutetaan.

tarkastuslautakunnan arviointiperiaatteet 2023-2025 (PDF)

 

Arviointisuunnitelma

Tarkastuslautakunta laatii jokaiselle vuodelle arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointisuunnitelma annetaan tiedoksi aluevaltuustolle.

arviointisuunnitelma 2023 (PDF)

 

Sidonnaisuusilmoitukset

Tarkastuslautakunta valvoo luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitusten ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista.

Sidonnaisuusilmoitukset – Pohde

 

Tilintarkastus

Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu talouden ja hallinnon tarkastuksen järjestäminen.

Hyvinvointialueen vastuunalaisena tilintarkastajana toimii

JHT, KHT Katri Hokkanen, KPMG Oy Ab

Tilintarkastus – Pohde

 

Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikkö

Tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimii ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikkö.

Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikkö – Pohde