Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnat

Tältä sivulta löydät tietoa sopimuskumppanien lakisääteisistä todistuksista ja selvityksistä.

Lue lisää alta

Lain mukaisten todistusten ja selvitysten tarkastaminen sopimuskumppaneilta

Järjestämistoimintojen hankintapalvelut tarkastaa sopimuskumppaneiltaan lakisääteiset todistukset ja selvitykset ennen sopimuksen allekirjoittamista. Samat velvoitteet koskevat myös palveluntuottajia, joiden kanssa tehdään hankintalain 110 §:n  suorahankintasopimuksia.