Toimintaympäristö ja palvelutarpeet

Tunnemme tuhat tarinaa – olemme moninaisuuksien hyvinvointialue

Lue lisää alta

Strategian lähtökohdat

Olemme yksi Suomen laajimmista hyvinvointialueista, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastus-toiminnan palvelut ulottuvat kaupunkeihin, maalle ja merelle, jopa satojen kilometrien päähän. Hyvinvointialueemme moninaisuus asettaa organisaatiollemme ja kumppaneillemme haasteen, mutta me näytämme, että yhteistyöllä onnistumme.

Hyvinvoinnissa ja turvallisuusriskeissä on eroja. On ongelmia ja onnistumisia. Hyvinvointialueista olemme väestöltään tällä hetkellä nuorin, mutta yksi alueista, joissa väestön ikärakenne muuttuu nopeimmin.

Strategisiin valintoihimme vaikuttavia tekijöitä Pohjois-Pohjanmaalla

 • Väestön nopea ja merkittävä ikärakenteen muutos
 • Lasten, nuorten ja perheiden lisääntynyt pahoinvointi
 • Koronaan liittyvän hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan purkaminen
 • Monialaista tukea ja yhteen sovitettuja palveluja tarvitsevien väestöryhmien palveluiden koordinointi
 • Mielenterveyspalvelujen tarve on Pohjois-Pohjanmaalla korkea
 • Väestön moninaisuuden ja haavoittuvassa asemassa olevien väestöryhmien tarpeiden huomiointi
 • Osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön riittävyyden turvaaminen
 • Työttömyyden, syrjäyttävien rakenteiden ja köyhyyden aiheuttamien ongelmien syiden ja seurausten tunnistaminen ja vaikuttavien toimenpiteiden rakentaminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa
 • Yhdenvertaisuuden varmistaminen laajalla ja moninaisella hyvinvointialueella
 • Kansallinen ohjaus ja kustannuskehityksen sopeuttaminen laskennalliseen, pääosin palvelutarpeisiin pohjautuvaan rahoitukseen
 • Yhteen sovitetun johtamisen, toiminnan ja toimintakulttuurin takaaminen
 • Digitalisaation ja sähköisten palveluiden mahdollisuuksien hyödyntäminen
 • Lainsäädännön muutosten vaikutukset