Laskutustiedot 

Y-tunnus 3221326-2

Lue lisää alta

Toimittajakirje, invoicing information and addresses

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelujen laskutusosoitteeseen voit lähettää laskuja, jotka koskettavat seuraavia alueita:

 • Ikäihmisten palveluiden hallinto
 • Ikäkeskus: palveluohjaus/ palvelutarpeen arviointi, päivätoiminta,​ ikäneuvola ja tukipalvelut mm. ateriapalvelut sekä niihin liittyvät ostopalvelut
 • Kotiin annettavat palvelut: kotihoito ja yhteisöllinen asuminen sekä niihin liittyvät ostopalvelut
 • Arviointi- ja kuntoutusyksiköt: arviointi-, kuntoutus-, lyhytaikaishoidon- ja vuorohoidon toiminta ja niihin liittyvät ostopalvelut sekä kotikuntoutus
 • Ympärivuorokautinen asuminen: ympärivuorokautisen palveluasumisen/tehostettu palveluasuminen ja niihin liittyvät ostopalvelut

Laskutusosoite:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (pakollinen)
Ikäihmisten palvelut (pakollinen)
003732213262100 (pakollinen)
PL 5016 (pakollinen)
02066 DOCUSCAN (pakollinen)

Verkkolaskujen välitystiedot:

 • Verkkolaskuoperaattori: Telia Finland Oyj/CGI Suomi Oy
 • Välittäjän tunnus: 003703575029
 • Laskun vastaanottajan verkkolaskuosoite (OVT-tunnus): 003732213262100

 

Kuntoutus

Kuntoutuspalvelujen laskutusosoitteeseen voit lähettää laskuja, jotka koskettavat seuraavia alueita:

 • Kuntoutuspalveluiden hallinto
 • Kuntoutuksen aluepalvelut
 • Apuvälinepalvelut
 • Fysiatrian osaamiskeskuksen palvelut
 • Lääkinnällinen kuntoutus

Laskutusosoite:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (pakollinen)
Kuntoutus (pakollinen)
003732213262130 (pakollinen)
PL 5016 (pakollinen)
02066 DOCUSCAN (pakollinen)

Verkkolaskujen välitystiedot:

 • Verkkolaskuoperaattori: Telia Finland Oyj/CGI Suomi Oy
 • Välittäjän tunnus: 003703575029
 • Laskun vastaanottajan verkkolaskuosoite (OVT-tunnus): 003732213262130

 

Materiaalipalvelut

Laskutusosoite:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (pakollinen)
Materiaalipalvelut (pakollinen)
003732213262140 (pakollinen)
PL 5016 (pakollinen)
02066 DOCUSCAN (pakollinen)

Verkkolaskujen välitystiedot:

 • Verkkolaskuoperaattori: Telia Finland Oyj/CGI Suomi Oy
 • Välittäjän tunnus: 003703575029
 • Laskun vastaanottajan verkkolaskuosoite (OVT-tunnus): 003732213262140

 

OYS- sairaalapalvelut ja ensihoito

OYS-sairaalapalvelujen ja ensihoitopalvelujen laskutusosoitteeseen voit lähettää laskuja, jotka koskettavat seuraavia alueita:

 • ­ OYS-sairaalapalveluiden ja ensihoidon hallinto­
 • Aistinelinsairauksien keskuksen palvelut­
 • Lasten ja naisten osaamiskeskuksen palvelut­
 • Leikkaus- ja anestesiakeskuksen palvelut­
 • Neurokeskuksen palvelut­
 • Päivystyskeskuksen palvelut­
 • Sydänkeskuksen palvelut­
 • Syöpähoitokeskuksen palvelut­
 • Sisätautikeskuksen palvelut­
 • Tehohoitokeskuksen palvelut­
 • Tukielinkirurgian keskuksen palvelut­
 • Geriatrian ja yleislääketieteen osaamiskeskuksen palvelut­
 • Ensihoidon osaamiskeskuksen palvelut­
 • Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoitotyön palvelut­
 • Erikoissairaanhoidon avohoitotyön palvelut­
 • Perioperatiivinen hoitotyön palvelut­
 • Oulaskankaan, Oulaisten, Raahen ja Kuusamon erikoissairaanhoidon hoitotyön palvelut

 Laskutusosoite:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (pakollinen)
OYS- sairaalapalvelut ja ensihoito (pakollinen)
003732213262150 (pakollinen)
PL 5016 (pakollinen)
02066 DOCUSCAN (pakollinen)

Verkkolaskujen välitystiedot:

 • Verkkolaskuoperaattori: Telia Finland Oyj/CGI Suomi Oy
 • Välittäjän tunnus: 003703575029
 • Laskun vastaanottajan verkkolaskuosoite (OVT-tunnus): 003732213262150

 

Pelastustoimi

Pelastustoimen palvelujen laskutusosoitteeseen voit lähettää laskuja, jotka koskettavat seuraavia alueita:

 • ­Pelastustoimen hallinto­
 • Pelastustoiminta­
 • Onnettomuuksien ehkäisy­
 • Tilannekeskus

Laskutusosoite:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (pakollinen)
Pelastustoimi (pakollinen)
003732213262160 (pakollinen)
PL 5016 (pakollinen)
02066 DOCUSCAN (pakollinen)

Verkkolaskujen välitystiedot:

 • Verkkolaskuoperaattori: Telia Finland Oyj/CGI Suomi Oy
 • Välittäjän tunnus: 003703575029
 • Laskun vastaanottajan verkkolaskuosoite (OVT-tunnus): 003732213262160

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria

Perhe- ja sosiaalipalvelujen ja OYS-psykiatriapalvelujen laskutusosoitteeseen voit lähettää laskuja, jotka koskettavat seuraavia alueita:

 • ­Perhe- ja sosiaalipalveluiden ja OYS-psykiatrian hallinto­
 • Äitiys- ja lastenneuvola­
 • Lapsiperheiden ja nuorten sosiaalipalvelut­
 • Lastensuojelu­
 • Sosiaali- ja kriisipäivystys­
 • Perheoikeudelliset palvelut­
 • Maahanmuuttajien perheryhmäkodit­
 • Opiskeluhuolto­
 • Aikuisten sosiaali- ja päihdepalvelut­
 • Mielenterveyspalvelut ja psykiatriset palvelut

Laskutusosoite:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (pakollinen)
Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS-psykiatria (pakollinen)
003732213262170 (pakollinen)
PL 5016 (pakollinen)
02066 DOCUSCAN (pakollinen)

Verkkolaskujen välitystiedot:

 • Verkkolaskuoperaattori: Telia Finland Oyj/CGI Suomi Oy
 • Välittäjän tunnus: 003703575029
 • Laskun vastaanottajan verkkolaskuosoite (OVT-tunnus): 003732213262170

 

Sairaanhoidolliset palvelut

Sairaanhoidollisten palvelujen laskutusosoitteeseen voit lähettää laskuja, jotka koskettavat seuraavien yksiköiden tilaamia tuotteita tai palveluja:

 • Diagnostiikan palvelut (kuvantaminen, patologia, kliininen neurofysiologia, genetiikka)­
 • Sairaala-apteekki­
 • Sairaalahuolto, välinehuolto ja hoitologistiikka­

Laskutusosoite:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (pakollinen)
Sairaanhoidolliset palvelut (pakollinen)
003732213262180 (pakollinen)
PL 5016 (pakollinen)
02066 DOCUSCAN (pakollinen)

Verkkolaskujen välitystiedot:

 • Verkkolaskuoperaattori: Telia Finland Oyj/CGI Suomi Oy
 • Välittäjän tunnus: 003703575029
 • Laskun vastaanottajan verkkolaskuosoite (OVT-tunnus): 003732213262180

Lisätiedot

Sairaanhoidolliset palvelut
Sanna Mertaniemi
Johdon sihteeri
sanna.mertaniemi (at) pohde.fi

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen laskutusosoitteeseen voit lähettää laskuja, jotka koskettavat seuraavia alueita:

 • ­Terveyden- ja sairaanhoidon palveluiden hallinto­
 • Hoitaja- ja lääkärivastaanottotoiminta sekä infektioiden torjunta­
 • Suun terveydenhuolto­
 • Vuodeosastot­
 • Digitaalinen sote-keskus­
 • Hyvinvointialueen henkilöstön tuottama työterveyshuolto

Laskutusosoite:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (pakollinen)
Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut (pakollinen)
003732213262190 (pakollinen)
PL 5016 (pakollinen)
02066 DOCUSCAN (pakollinen)

Verkkolaskujen välitystiedot:

 • Verkkolaskuoperaattori: Telia Finland Oyj/CGI Suomi Oy
 • Välittäjän tunnus: 003703575029
 • Laskun vastaanottajan verkkolaskuosoite (OVT-tunnus): 003732213262190

 

Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen laskutusosoitteeseen voit lähettää laskuja, jotka koskettavat seuraavia alueita:

 • ­Vammaispalveluiden hallinto­
 • Vammaisten ohjauspalvelut ja asiakasohjauskeskus­
 • Vammaisten päivä- ja työtoiminta­
 • Vammaisten asumispalvelut­
 • Vammaispalveluiden osaamiskeskus­
 • Matkakeskus­
 • OYS Konsti: Tutkimus, arviointi ja kuntoutus

Laskutusosoite:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (pakollinen)
Vammaispalvelut (pakollinen)
003732213262200 (pakollinen)
PL 5016 (pakollinen)
02066 DOCUSCAN (pakollinen)

Verkkolaskujen välitystiedot:

 • Verkkolaskuoperaattori: Telia Finland Oyj/CGI Suomi Oy
 • Välittäjän tunnus: 003703575029
 • Laskun vastaanottajan verkkolaskuosoite (OVT-tunnus): 003732213262200

 

Järjestämistoiminnot

Järjestämistoiminnon laskutusosoitteeseen voit lähettää laskuja, jotka koskettavat seuraavia alueita:

 • ­Järjestämistoiminnon hallinto­
 • Strategiatyö, tiedolla johtaminen, laatutyö­
 • Sote-palvelujen hankinta, hallinta, ohjaus ja valvonta­
 • Yhteistyö, osallisuus ja hyvinvointi (sis. vanhus- ja vammaisneuvostot, nuorisovaltuusto)­
 • Kehittäminen ja hankkeet­
 • Tutkimus, opetus ja koulutus­
 • Riskien hallinta­
 • Sisäinen tarkastus­
 • Lääketieteen professio, hoitotieteen ja -työn professio, sosiaalityön professio­
 • Yliopistollisen sairaalan tehtäväala: turvallisuus ja valmius, YTA-koordinaatio (katso muilta osin OYS-sairaalapalvelut ja ensihoito)

Laskutusosoite:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (pakollinen)
Järjestämistoiminnot (pakollinen)
003732213262110 (pakollinen)
PL 5016 (pakollinen)
02066 DOCUSCAN (pakollinen)

Verkkolaskujen välitystiedot:

 • Verkkolaskuoperaattori: Telia Finland Oyj/CGI Suomi Oy
 • Välittäjän tunnus: 003703575029
 • Laskun vastaanottajan verkkolaskuosoite (OVT-tunnus): 003732213262110

 

Konsernipalvelut

Konsernipalvelujen laskutusosoitteeseen voit lähettää laskuja, jotka koskettavat seuraavia alueita:

 • ­Konsernipalvelujen hallinto­
 • Hallintopalvelut (sis. aluevaltuusto, -hallitus, lautakunnat, jaostot, alueelliset neuvottelukunnat)­
 • Henkilöstöpalvelut­
 • Talous- ja hankintapalvelut­
 • Tietohallinto­
 • Tekniset palvelut­
 • Ateria- ja puhtauspalvelut­
 • Viestintä­
 • Tarkastuslautakunta

Laskutusosoite:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (pakollinen)
Konsernipalvelut (pakollinen)
003732213262120 (pakollinen)
PL 5016 (pakollinen)
02066 DOCUSCAN (pakollinen)

Verkkolaskujen välitystiedot:

 • Verkkolaskuoperaattori: Telia Finland Oyj/CGI Suomi Oy
 • Välittäjän tunnus: 003703575029
 • Laskun vastaanottajan verkkolaskuosoite (OVT-tunnus): 003732213262120