Järjestötoiminnan tuomisesta hyvinvointisuunnitelmaan sovittiin hyte-neuvotteluissa

Julkaistu
Pohteen järjestöyhteistyöryhmän kanssa käytiin hyvinvointisuunnitelmaan liittyvät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosittaiset lakisääteiset neuvottelut. Neuvotteluissa sovittiin järjestöjen ja seurakuntien toiminnan tuomisesta osaksi hyvinvointisuunnitelmaa.

Pohteen hyvinvointikertomus hyväksyttiin aluevaltuustossa 12.6.2023. Hyvinvointisuunnitelmassa kuvataan toimintaa, jonka avulla asukkaiden hyvinvointia halutaan parantaa vuosina 2024-2025. Suunnitelmassa kuvataan hyvinvoinnin painopisteet, tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Suunnitelmaa on työstetty monitoimijaisesti työpajoissa keväästä 2023 alkaen.

Hyte-neuvotteluissa sovittiin siitä, miten järjestöjen ja seurakuntien toiminta tuodaan osaksi hyvinvointisuunnitelmaa. Haasteina toiminnan kuvaamiselle ovat toimijoiden organisoitumisen moninaisuus sekä toiminnan laajuus ja monipuolisuus. Järjestöverkostojen koolle kutsujien ja seurakunnan yhdyshenkilön yhteistyötä hyödynnetään hyvinvointisuunnitelmaan tuotavan tiedon tiivistämisessä ja Lähellä.fi-palvelun luokittelua toiminnan näkyväksi tekemisessä.

Hyvinvointisuunnitelmaa työstetään syksyn ajan. Luonnokseen voi tämän jälkeen vielä lausuntokierroksen aikana vaikuttaa. Päätöksentekoon hyvinvointisuunnitelma on menossa alkuvuodesta 2024.

Järjestöedustajien valinta yhteistyöryhmiin

Järjestöyhteistyöryhmä valitsi järjestöedustajat Pohteen hyvinvoinnin yhteistyöryhmään (HYRY) sekä mielenterveys- ja päihdeyhteistyöryhmään.

Hyvinvoinnin yhteistyöryhmän varsinaiseksi järjestöedustajaksi valittiin Anna Katajala Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:stä ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kaija Sepponen Eläkeliiton Oulaisten yhdistys ry:stä ja Kaatuneitten Omaiset Oulun Piiri ry:stä.

Mielenterveys- ja päihdeyhteistyöryhmään valittiin seuraavat järjestötoimijat:

  • varsinaiseksi edustajaksi Kati Paasovaara RETS Rikoksettoman elämän tukisäätiöstä ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Anna-Liisa Lämsä Mielenvireys ry:stä ja Mielenterveyden keskusliitto ry:stä
  • varsinaiseksi edustajaksi Hanna Eskola Nuorten Ystävät ry:stä ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sinikka Korpela Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:stä.

Yhteistyöryhmät nimeää Pohteella hyvinvointialuejohtaja.

Löydät järjestöyhteistyöryhmän tehtävät, kokoonpanon sekä kokousmateriaalit Pohde.fi-sivustolta.