Erikseen määriteltyjen digitaalisten toimintamallien käyttöönotto ja jalkauttaminen

Jokaisella on oikeus asioida digitaalisesti

Erikseen määriteltyjen digitaalisten toimintamallien käyttöönotto ja jalkauttaminen. Täydennetään alueella tarjottavia palveluita vahvistamalla sähköistä asiointia. Tuetaan asiakkaiden omahoitoa, itseohjautuvuutta ja ohjataan asiakkaita oikean palvelun piiriin.

Osahankkeessa kehitettävät sisällöt

Omaolon ja Omaperheen palvelut otetaan käyttöön koko alueella ja integroidaan osaksi alueellisia palveluita. Kehitetään yhteisiä ja hoito- ja palveluketjun läpileikkaavia Terveyskylän digihoito/palvelupolkuja eri asiakas- ja potilasryhmille sosiaali- ja terveyspalveluihin. Hyödynnetään kansallisessa yhteistyössä Terapiat-etulinjaan mallissa kehitettyjä digitaalisia työkaluja. Etäkuntoutus otetaan osaksi kuntoutuksen palveluvalikoimaa asiakkaan tarpeen mukaisesti. Luodaan asukkaiden innovatiivinen digituen toimintamalli.

Osahankkeen tavoitteet

Edistää kansalaisten, heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien sekä omaishoitajien etä- ja digipalveluiden käyttöä ja digiosaamista. Hoitotakuun toteutumiseksi ja hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purkuun liittyen käyttöönotetaan etäratkaisuja ja -toimintaa valituissa palveluissa. Kevennetään palvelurakennetta ja tarjotaan kansalaisille mahdollisuutta matalan kynnyksen palveluihin. Asiakas saa oikea-aikaisen ja tarkoituksenmukaisen palvelun.

Sähköiset palvelut ja digi, RRP2-hanke
Anna Huhtala
Projektisuunnittelija, etäkuntoutus
anna.huhtala (at) pohde.fi
Sähköiset palvelut ja digi, RRP2-hanke
Tiina Viittala
Projektisuunnittelija, asukkaiden digiosaaminen
tiina.viittala (at) pohde.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke ja RRP2-hanke
Marika Erkkilä
Projektisuunnittelija, Perhekeskuskehittäminen, Omaperhe
marika.t.erkkila (at) pohde.fi
Sähköiset palvelut ja digi, RRP2-hanke
Hanna Mari Mikkonen
Digitaalisten palveluiden kehittämiskoordinaattori, Terveyskylä
Hanna.Mari.Mikkonen (at) ppshp.fi
Sähköiset palvelut ja digi, RRP2-hanke
Sanna Sarajärvi
Digitaalisten palveluiden kehittämiskoordinaattori
sanna.sarajarvi (at) pohde.fi
RRP2 -hanke, Hyvinvoinnin edistämisen palvelukonsepti, Asukkaiden digiosaaminen
Sanna Juutinen
projektityöntekijä
sanna.juutinen (at) pohde.fi