Sosiaalipalvelujen kautta nuorten palvelutarpeiden tunnistamisen parantaminen ja kotiin vietävien ja rinnalla kulkevan ohjauksen kehittäminen
  • Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama hanke
  • Hankeaika 1.1.2024 – 31.12.2025

Byströmin ohjaamon toiminta on alkanut Oulussa lokakuussa 2011 ja on vakituista toimintaa. Rahoituksen avulla ohjaamoon palkataan sosiaaliohjaaja. Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten palvelutarpeiden tunnistamista sosiaalipalveluiden kautta sekä mahdollistaa entistä enemmän kotiin vietävää ja rinnalla kulkevaa ohjausta. Työskentelyssä on keskiössä nuorten tarpeista lähtevä yksilöohjaus, ryhmätoiminnat sekä tiivis monialainen verkostotyö.