Monialaisten palvelupisteiden verkostolla tukea ja palveluja nuorille matalalla kynnyksellä
  • Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama hanke
  • Hankeaika 1/2023–12/2023

Ohjaamot muodostavat nuorille suunnatun monialaisten palvelupisteiden verkoston, jotka tukevat ja palvelevat nuoria matalalla kynnyksellä. Ohjaamot kokoavat yhteen palveluntuottajia niin julkiselta, kolmannelta kuin myös yksityiseltä sektorilta. Tavoitteena on vastata nuorten mielen hyvinvointiin palkkaamalla ohjaamoon psykiatrinen sairaanhoitaja, joka on sitoutunut toimimaan Ohjaamossa ja parantamaan palvelutarjontaa vastaamaan nuorten tarpeita. Työntekijä toimii ohjaamotiimissä muiden toimijoiden kanssa, mikä lisää ohjaamon monialaisuutta ja kehittää ohjaamotoimintaa edelleen. Samalla toimintamalli juurruttaa moniammatillista työotetta alueelle. Toiminnan tavoitteena on, että nuori saa tarvitsemansa avun nopeasti ilman erillistä ajanvarausta tai lähetettä ja nuorelle pystytään järjestämään tilanteeseen riittävä ja oikea-aikainen tuki. Nuoret voivat hakeutua psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle tarvitessaan akuuttia keskusteluapua arjen ja elämän haasteiden, kuten jaksamisen, mielialan laskun, henkilökohtaisen elämänkriisin tai akuutin tapahtuman vuoksi. Yhteistyöhanke Jokilaaksojen Nuorten Tuki ry:n kanssa.