Lapsibudjetoinnin kehittäminen osana Pohteen strategista kokonaisuutta

Lapsibudjetoinnin mallin avulla oikea-aikaisempia ja matalan kynnyksen palveluja lapsille ja nuorille
  • Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke
  • Hankkeen päätoteuttajana on Pohde. Oulun kaupunki, Nivala ja Sievi ovat hankekumppaneina.
  • Hankeaika: 1.1.2024 – 31.12.2024

Hankkeen tausta

Hankkeen yhteensovittavana lähtökohtana on työtä ohjaavat ja sitovat strategia sekä lapsibudjetoinnin ja lapsivaikutusten arvioinnin kokonaisuus, jossa taloudellisten tietojen lisäksi myös toiminnasta saatuja tietoja kerätään ja raportoidaan.  Oulun kaupungin lisäksi Sievin ja Nivalan kunnissa on käytetty lapsibudjetointia päätöksenteon tukena.

Hankkeen tavoitteet

  • Hankkeen kokonaisvaltaisena tavoitteena on yhteensovittaa oppivelvollisuusikäisten lasten ja nuorten kouluympäristössä annettavat palvelut, jotka jakaantuvat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja peruskunnan vastuille.
  • Hankkeen avulla mallinnetaan hyvinvointialueen ja peruskunnan yhdyspinnassa olevat palveluprosessit, sovitaan yhteiset käytänteet sekä arviointitiedot.
  • Hankkeesta saatujen kokemusten kautta arvioidaan keinoja ja jatkokehitetään toimintamallia, jonka avulla Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue laajentaa lapsibudjetoinnin koskettamaan koko lasten ja nuorten palvelukokonaisuutta.

Hankkeen toimenpiteet

Tässä hankkeessa kehittämiskohteena ovat oppilas- ja opiskeluhuolto osana laajempaa lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuutta. Lapsille ja nuorille olisi kyettävä rakentamaan palvelukokonaisuuksia ja -ketjuja, joiden kautta palvelut toteutetaan oikea-aikaisesti ja matalalla kynnyksellä.

Hankkeen tulokset

Hankkeen tuloksena saadaan yhteinen käsitys nykytilasta ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista sekä uhista. Muodostuneen käsityksen pohjalta pystytään asettamaan taloudellisia ja toiminnallisia tavoitteita, joissa on huomioitu sekä kunnan että hyvinvointialueen perustehtävät ja vastuut. Lisäksi pystytään arvioimaan kriittisesti ja priorisoimaan vaikuttavat toimenpiteet.

Materiaalit ja linkit

Lapsibudjetointi – Oulun kaupunki (Youtube)

Lapsibudjetoinnin kehittäminen osana Pohteen strategista kokonaisuutta-hanke
Päivi Ylä-Outinen
Projektipäällikkö
paivi.yla-outinen (at) pohde.fi