Monialainen osaamisen tuki lastensuojelun sosiaalityössä

EU-logo ja Euroopan unionin osarahoittama -teksti

Lastensuojelun avohuoltoon monialaisen toimintakäytännön rakentaminen

Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) rahoittama hanke

Hankeaika 1.5.2024 – 28.2.2026

 

Hankkeen aikana on tarkoitus rakentaa lastensuojelun avohuoltoon monialainen toimintakäytäntö, joka tukee sosiaalityön osaamista ja sosiaalityöntekijä tunnistaa sijoituksen riskin ja pystyy vahvalla osaamisen tuella tukemaan lasta avohuollon keinoin.

Tavoitteena on vahvistaa työntekijöiden osaamista ja suhdeperustaista työskentelyä. Lastensuojelussa vahvistetaan, ohjataan ja juurrutetaan monialaisen osaamisentuen tiimin kautta systeemistä työskentelyä. Hankkeen aikana on tarkoitus kehittää tunnistamisen työväline riskitilanteen ja vaativan tuen tarpeen tunnistamiseen. Myös asiakaskokemuksia huomioivaa mittaria kehitetään hankkeen aikana.

Tavoitteena on uudistaa Pohteen lastensuojelun avohuollon työskentelyä siten, että työskentely on mahdollisimman vaikuttavaa vastaten lapsen ja perheen yksilöllisiin tarpeisiin kompleksisissa tilanteissa sekä uudistaa tapaa työskennellä yhdessä monialaisesti.

Monialainen osaamisen tuki lastensuojelun sosiaalityössä -hanke
Anu Niemi-Weckström
Projektipäällikkö
anu.niemi-weckstrom@pohde.fi