Päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden palvelukokonaisuuden kehittämishanke Pohjois-Suomessa

PÄKÄ-hanke
  • Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke
  • Hankeaika 4/2022–6/2024

PÄKÄ-hankkeen tavoitteena on tukea Pohjois-Suomen yhteistyöalueella (YTA) työskenteleviä päihdetyötä tekeviä toimijoita ja kehittää yhteistyötä heidän välillään. Hankkeessa etsitään palvelujärjestelmän yhteistyön puutteita, joiden korjaamisella palvelut paranevat. Tavoitteena on vähentää raskaana olevien ja pikkulapsiperheiden äitien ja heidän kumppaniensa päihteiden käyttöä ja siten parantaa sikiön ja pienen lapsen mahdollisuuksia päihteettömään elämään ja turvalliseen lapsuuteen. Tarkoituksena on vahvistaa repaleista palvelujärjestelmää. Erityisesti pyritään luomaan pitkäjänteistä ja pysyvää yhteensovittamiseen perustuvaa yhteistyötä sosiaalipalveluiden ja terveyspalveluiden välillä sekä OT-keskustoiminnan kanssa.