Palliatiivisen hoidon kehittämishanke

Palliatiivisen hoidon palveluiden tuottaminen ja laadun parantaminen OYSin erityisvastuualueella
  • Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke
  • Hankeaika 9/2021–

Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan kuolemaan johtavaa tai henkeä uhkaava sairautta sairastavan potilaan ja hänen läheistensä aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa. Sen tarkoituksena on lievittää fyysistä, psyykkistä ja eksistentiaalista kärsimystä sekä ylläpitää elämänlaatua. Hankkeen tavoite on se, että palliatiivista hoitoa tarvitseva potilas tunnistetaan paremmin terveydenhuollon yksiköissä ja hoito tapahtuu palvelujärjestelmän tasolla, joka on potilaan sairaustilan ja hoidon vaativuuden kannalta tarkoituksenmukaisinta. Palliatiiviset keskukset perustetaan niihin sairaanhoitopiireihin, joissa palliatiiviset yksiköt eivät ole vielä järjestäytyneet. Erityistason poliklinikoiden koordinaatioroolia potilaan hoidossa vahvistetaan. Hankkeeseen kuuluu myös etäkonsultaatio mahdollisuuksien lisääminen, uusien digitaalisten palvelumuotojen pilotointi, kotisairaalaverkoston luominen, ammattihenkilöstön osaamisen lisääminen sekä psykososiaalisen tuen järjestäminen.