Taloudellisesti heikommassa asemassa olevien tukeminen ruoka-avulla ja vahvistamalla yhteisöllisyyden kokemusta
  • Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke
  • Hankeaika 1.1.2024 – 31.12.2024

Ruoka-aputoiminnalla tuetaan heikoimmassa asemassa olevia kansalaisia. Tukemalla taloudellisesti heikommassa asemassa olevia kavennetaan sosioekonomisia terveyseroja. Tavoitteena on, että vähävaraiset kokevat saavansa tarvitsemaansa ruoka-apua ja kuuluvansa yhteisöön. Tavoitteena on lisäksi, se että ruoka-apua toteuttavat vapaaehtoiset kokevat olevansa tarpeellisia muille ihmisille ja kuuluvansa yhteisöön sekä ruoka-apua toteuttavat järjestöt löytävät uusia yhteistyökumppaneita.