Euroopan unionin osarahoittama logo

Vahva arki -arjen sankarit ravitsemusterveyden ja terveellisten elintapojen edistäjänä
 • Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) rahoittama ryhmähanke
 • Hankkeen päätoteuttajana on Pohde ja osatoteuttajana toimii Oulun Maa- ja kotitalousnaiset / ProArgia
 • Hankeaika 3/2023 – 2/2026
 • Jatkohanke Arjen sankarit, miehet kuntoon ja työllistymisen polulle -hankkeelle

Hankkeen päätavoitteet ja kohderyhmä

Hankkeen tavoitteet

 • Parantaa kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen ammattilaisten osaamista elintapaohjaamisessa ja ravitsemusterveyden edistämisessä.
 • Saavuttaa haavoittuvassa asemassa ja syrjäytymisriskissä olevia henkilöitä ja kehittää heidän työ- ja toimintakykyänsä tukeva elintapaohjauksen toimintamalli. Tällä pyritään tukemaan heidän työllistymismahdollisuuksiaan.
 • Kehittää monitoimijaista yhteistyötä. Yhteistyötä tehdään kuntouttavan työtoiminnan, sosiaalisen kuntoutuksen, TE- ja työllisyyspalvelujen, liikuntapalvelujen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja järjestöjen ammattilaisten kanssa.

Kohderyhmä

 • Kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen ammattilaiset.
 • Haavoittuvassa asemassa ja syrjäytymisriskissä olevat, kuten työikäiset työttömät.

Toimenpiteet

Ammattilaisten osaamisen vahvistaminen

Hankkeen aikana ammattilaisille järjestetään useita koulutuksia, joilla vahvistetaan elintapaohjausosaamista. He saavat käyttöönsä uusia työvälineitä ja menetelmiä.

 • Ammattilaisten elintapaohjauksen osaamis- ja koulutustarvekartoitukset
 • Vahva arki – työkaluja ammattilaisille -webinaarisarja
 • Elintavat puheeksi verkkokoulutus
 • Elintapaohjaajakoulutus (2 op)
 • Puhutaan rahapelaamisesta
 • Hyvinvointia arkeen ryhmätoimintamallin ohjaajakoulutukset
 • Elintavat työkyvyn tukena -digipolun käyttöönottokoulutukset
 • Ammattilaisten koulutustarjotin
 • Työpajoja ammattilaisille ja kokemustoimijoille
 • Sisältöjä elintapaohjauksen palvelutarjottimelle

Hyvinvointia arkeen -ryhmätoimintamalli

Hankkeessa kehitetään Hyvinvointia arkeen -ryhmätoimintamalli, joka pohjautuu toteutetun Arjen sankarit, miehet kuntoon ja työllistymisen polulle -hankkeessa kehitettyihin ryhmätoimintamalleihin. Toimintamallia kehitetään yhdessä kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien kanssa. Tavoitteena on, että valmis toimintamalli otetaan laajasti käyttöön Pohteella.

Hyvinvointia arkeen -ryhmät kokoontuvat lähiryhmissä. Ryhmäläisillä on mahdollisuus ottaa käyttöön Elintavat työkyvyn tukena -digipolku.

 • Hyvinvointia arkeen -ryhmätoiminnan malli
 • Elintavat työkyvyn tukena -digipolku
 • Hyvinvointia arkeen -ohjaajaopas ammattilaisille

Työelämävalmiuksien parantaminen

Työllistymiseen tarvittavaa osaamista tuetaan työllistymistä edistävillä infoilla, valmennuksilla ja koulutuksilla.

 • Portaat yrittäjäksi -valmennus
 • Osaamista työllistymisen tukemiseksi –infot
 • Hygieniapassikoulutukset

Yhteistyöverkosto

Viestinnän ja verkostoyhteistyön avulla hankkeessa kehitetyt toimintamallit otetaan laajasti käyttöön Pohjois-Pohjanmaalla ja jatkossa myös muualla Suomessa.

Vahva arki -hankkeen koulutukset ammattilaisille

Tulevat koulutukset

Pohteen henkilöstö ilmoittautuu Koulutuskalenterin kautta.

 • 3.9.2023 klo 13.30-15 Puhutaan rahapelaamisesta webinaari (ilmoittaudu tästä)
 • 19.9.-17.11.2024 Elintavat puheeksi verkkokoulutus
 • 1.10.-31.12.2024 Elintapaohjaaja verkkokoulutus (2op)

Vahva arki – työkaluja asiakasohjaukseen webinaarisarja

Ilmoittaudu tästä webinaarisarjan koulutuksiin

 • 25.9.2024 klo 13.00-15.00 Motivoiva haastattelu
 • 31.10.2024 klo 13.00-15.00 Ruokasuhdeajattelu avuksi ravitsemusterveyden edistämisessä
 • 27.11.2024 klo 13.00-15.00 Ylös, ulos ja lenkille – Miten innostan liikkumaan
 • 1/2025 Uudet ravitsemussuositukset
 • 2/2025 Unen ja levon tärkeys
 • 3/2025 Digimedioiden käyttö elintapana
 • 9/2025 Ratkaisuja työpajaruokailuun
 • 10/2025 Kulttuuri ja luonto hyvinvoinnin tukena

Muutokset koulutuksiin ovat mahdollisia.

 

Menneet koulutukset ja tallenteet

 • 10.4.2024 Työkaluja asiakasohjaukseen – Ruokabudjetti kuntoon (Tallenne)

 

Vahva arki -hanke
Hanna Säilynoja
Projektipäällikkö
hanna.sailynoja (at) pohde.fi