Euroopan unionin osarahoittama logo

Vahva arki -arjen sankarit ravitsemusterveyden ja terveellisten elintapojen edistäjänä
 • Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) rahoittama ryhmähanke
 • Hankkeen päätoteuttajana on Pohde ja osatoteuttajana toimii Oulun Maa- ja kotitalousnaiset / ProArgia
 • Hankeaika 3/2023 – 2/2026
 • Jatkohanke Arjen sankarit, miehet kuntoon ja työllistymisen polulle -hankkeelle

Hankkeen päätavoitteet ja kohderyhmä

Hankkeen tavoitteet

 • Parantaa kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen ammattilaisten osaamista elintapaohjaamisessa ja ravitsemusterveyden edistämisessä. Hankkeessa kehitettävä toimintamalli rakennetaan osaksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen työkyvyn tuen toimintamallia ja palveluja.
 • Saavuttaa haavoittuvassa asemassa ja syrjäytymisriskissä olevia henkilöitä ja kehittää heidän työ- ja toimintakykyänsä tukeva elintapaohjauksen toimintamalli. Tällä pyritään tukemaan heidän työllistymismahdollisuuksiaan.
 • Kehittää monitoimijaista yhteistyötä. Yhteistyötä tehdään kuntouttavan työtoiminnan, sosiaalisen kuntoutuksen, TE- ja työllisyyspalvelujen, liikuntapalvelujen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja järjestöjen ammattilaisten kanssa.

Kohderyhmä

 • Kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen ammattilaiset.
 • Haavoittuvassa asemassa ja syrjäytymisriskissä olevat, kuten työikäiset työttömät.

Toimenpiteet

Ammattilaisten osaamisen vahvistaminen

Hankkeen aikana ammattilaisille järjestetään useita koulutuksia, joilla vahvistetaan elintapaohjausosaamista. He saavat käyttöönsä uusia työvälineitä ja menetelmiä.

 • Ammattilaisten elintapaohjauksen osaamis- ja koulutustarvekartoitukset
 • Hyvinvointia arkeen ryhmätoimintamallin ohjaajakoulutukset
 • Elintavat työkyvyn tukena -digipolun käyttöönottokoulutukset
 • Vahva arki – työkaluja ammattilaisille -webinaarisarja
 • Ammattilaisten koulutustarjotin
 • Työpajoja ammattilaisille ja kokemustoimijoille
 • Sisältöjä elintapaohjauksen palvelutarjottimelle

Hyvinvointia arkeen -ryhmätoimintamalli

Hankkeessa kehitettään Hyvinvointia arkeen -ryhmätoimintamalli , joka pohjautuu toteutetun Arjen sankarit, miehet kuntoon ja työllistymisen polulle -hankkeessa  kehitettyihin ryhmätoimintamalleihin.  Hyvinvointia arkeen -ryhmät kokoontuvat lähiryhmissä. ryhmäläisillä on mahdollisuus ottaa käyttöön Elintavat työkyvyn tukena -digipolku.

 • Hyvinvointia arkeen -ryhmätoiminnan malli
 • Elintavat työkyvyn tukena -digipolku
 • Hyvinvointia arkeen -ohjaajaopas ammattilaisille

Työelämävalmiuksien parantaminen

Työllistymiseen tarvittavaa osaamista tuetaan työllistymistä edistävillä infoilla, valmennuksilla ja koulutuksilla.

 • Portaat yrittäjäksi -valmennus
 • Osaamista työllistymisen tukemiseksi –infot
 • Hygieniapassikoulutukset

Yhteistyöverkosto

Viestinnän ja verkostoyhteistyön avulla hankkeessa kehitetyt toimintamallit otetaan laajasti käyttöön Pohjois-Pohjanmaalla ja jatkossa myös muualla Suomessa.

Vahva arki -hanke
Hanna Säilynoja
Projektipäällikkö
hanna.sailynoja (at) pohde.fi