Yhdenvertaisuutta ja kotoutumista edistävä Pohjois-Pohjanmaa (KotoPohde)

EU-logo ja Euroopan unionin osarahoittama -teksti

Toimivan rakenteen luominen kotoutumisen edistämiseen Pohteella ja maahanmuuttajien ja etnisten väestöryhmien parissa toimivien välisen verkostotyön lisääminen
 • Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) rahoittama hanke
 • Hankkeen päätoteuttajana on Pohde
 • Hankeaika 1.1.2024 – 31.12.2026

Suomessa on läpikäyty historiallinen sote-uudistus. Samaan aikaan myös laki kotoutumisen edistämisestä on merkittävän uudistuksen kohteena, kun kotoutumista halutaan sujuvoittaa ja maahan muuttaneiden osallisuutta vahvistaa. Tuleva kotoutumislain kokonaisuudistus (1.1.2025 alkaen) pyrkii valtavirtaistamaan kotoutumista edistävää työtä. Tämä edellyttää, että viranomaisorganisaatiot huomioivat palveluiden suunnittelussa ja toimeenpanossa monimuotoisen asiakaskunnan tarpeet.

KotoPohde -hanke vastaa

 • Hyvinvointialueuudistuksesta nousseisiin organisaatioiden kehittämistarpeisiin ja palvelurakenteen uudistamisen vaatimuksiin.
 • Hankkeen toimenpiteillä sujuvoitetaan maahanmuuttaja-asiakkaille tarjottavien palvelujen rakennetta ja lisätään työntekijöiden osaamista ja ammattitaitoa kohderyhmän kohtaamiseksi ja tukemiseksi.
 • Käytännön koulutusta ja perehdytystä tarjotaan hyvinvointialueen työntekijöille pääosin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella, mutta hankkeen valmiita toimintamalleja jaetaan myös muille hyvinvointialueille ja levitetään muihin valtakunnallisiin kotoutumisen verkostoihin.
 • Hanke vastaa ajankohtaiseen sosiaalipalvelujen kehittämistarpeeseen ja sen toimenpiteillä voidaan tukea toimivien palvelurakenteiden muodostumista ja pysyvien toimintamallien syntymistä uusilla hyvinvointialueilla.

Tavoitteet

 1. Toimivan rakenteen luominen: Luodaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle toimiva rakenne maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi sekä maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen erityistarpeiden huomioimiseksi palveluissa sekä vahvistetaan yhdenvertaisuutta lisääviä käytäntöjä.
 2. Osaamisen vahvistaminen: Vahvistetaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstön sekä yhteistyökumppaneiden henkilöstön osaamista maahan muuttaneiden kotoutumisen edistämisestä sekä maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistön erityistarpeiden huomioimisesta.
 3. Verkostoyhteistyön edistäminen: Lisätään Pohjois-Pohjanmaan alueella maahanmuuttajien ja etnisten väestöryhmien parissa toimivien välistä verkostotyötä.

Kohderyhmä

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstö ja johto, yhteistyökumppaneiden henkilöstö ja johto sekä maahanmuuttajat ja etniset vähemmistöt.

Toimenpiteet

 • KotoPohde -hanke tulee järjestämään koulutuksia eri teemoista. Esimerkkeinä tulevista koulutuksista: maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen huomioiminen sote-alalla -koulutus, pakolaiset sote- ja perhekeskusten asiakkaina -koulutus sekä romaniasiakkaiden huomioiminen sote-alalla -koulutus.
 • Hanke tulee järjestämään perehdytys- ja verkostoitumistilaisuuksia Pohteen sekä kuntien kotoutumisen edistämisen yhdyshenkilöille sekä seminaarin monitoimijaisesta yhteistyöstä kotoutumisen edistämisessä yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.
 • Hanke järjestää asiakas- ja asukasraateja maahan muuttaneille.
 • Hanke jakaa tietoa ja osallistuu paikallisiin ja valtakunnallisiin tilaisuuksiin ja seminaareihin. Hankkeen tuotokset viedään Kumppanuusalustalle ja niitä esitellään paikallisissa ja valtakunnallisissa tilaisuuksissa. Vuonna 2026 järjestetään hankkeen valtakunnallinen loppuseminaari.

Koulutusten ja tapahtumien aikataulut täsmennetään myöhemmin.

Viestintä ja verkostoyhteistyö

Hanke viestii monikanavaisesti ja monikielisesti huomioiden saavutettavuuden. Viestinnän ja verkostoyhteistyön avulla hankkeessa kehitetyt toimintamallit otetaan käyttöön Pohjois-Pohjanmaalla sekä myös valtakunnallisesti.

Yhdenvertaisuutta ja kotoutumista edistävä Pohjois-Pohjanmaa -hanke (KotoPohde)
Anu Holappa
Projektipäällikkö
anu.holappa (at) pohde.fi
Yhdenvertaisuutta ja kotoutumista edistävä Pohjois-Pohjanmaa -hanke (KotoPohde)
Tutta Koski
Projektisuunnittelija
tutta.koski (at) pohde.fi