Hoitotyö

Pohteen hoitohenkilökunta työskentelee yhteistyössä potilaiden ja heidän läheistensä sekä muiden ammattiryhmien kanssa. Hoitotyötä toteutetaan erilaisissa toimintaympäristöissä poliklinikoilla, tutkimus-, kuntoutus- ja toimenpideyksiköissä, teho- ja vuodeosastoilla sekä liikkuvina ja etäpalveluina ja asiakkaan kotona.

Hoitotyön tehtävät

Hoitotyön ammattilaisten tehtävänä on tuottaa arvoa asiakkaille ja potilaille lisäämällä väestön terveyttä, elinvuosia ja hyvinvointia, turvaamalla laadukkaat hoitotyön menetelmät sekä edistämällä näyttöön perustuvaa hoitotyötä ja opetusta. Työskentely nopeasti uudistuvassa toimintaympäristössä edellyttää hoitotyöntekijöiltä korkeatasoista osaamista sekä jatkuvaa ammatillista kasvua ja kehitystä.

Visionamme on toimia alueellisesti vetovoimaisena edelläkävijänä sekä kansallisesti ja kansainvälisesti yhteistyössä toimivana asiantuntijaverkostona, jonka toiminta on asiakaslähtöistä, näyttöön perustuvaa sekä jatkuvaan parantamiseen ja uudistumiseen pyrkivää.