Tietohallinnon työt

Lue lisää alta
Tietohallinto

Tietohallinto palvelee kaikkia toimialueita ja toimii koko hyvinvointialueen alueella. Tietohallinnon toiminta- ja palvelumalli perustuvat käyttäjien tarpeiden mukaiseen palveluiden järjestämiseen ja hallintaan, kyber- ja tietoturvavaatimukset huomioivaan toiminnan kehittämiseen ja monitoimittajaympäristöön. ICT-, tietojärjestelmä- ja tietopalveluja hankitaan ja järjestetään parhaiden käytänteiden mukaisesti.

Yhteistyökumppanit

Hyvinvointialueen ICT-palveluiden tuottamisen keskeinen yhteistyökumppani on in house -yhtiö Istekki Oy. Muita merkittäviä yhteistyökumppaneita ovat in house -yhtiöt Esko Systems Oy ja Monetra Oy. Hyvinvointialue hankkii ICT-palveluita myös alueella toimivilta muilta in house -yhtiöiltä (2M-IT Oy, Joki ICT Oy, LapIT Oy, Kuntien Tiera Oy ja UNA Oy) ja markkinatoimijoilta.

Tietohallinnon vastuualueet

Tietohallinto on vastuussa hyvinvointialueen digitalisaation edistämisestä, ICT-palveluista ja muista tietojärjestelmistä ja -palveluista. Kunkin vastuualueen keskeisinä tehtävinä ovat vastuualueen palveluiden asiakastarpeiden mukainen järjestäminen sekä hyvinvointialueen ICT-muutosohjelman mukaisten projektien toteuttaminen.

Työntekijä etänä tiimipalaverissa.

Yhteystiedot

Ilkka Haataja
Tietohallintojohtaja
ilkka.haataja@pohde.fi
Digitalisaation edistäminen
Heikki Mikkonen
Digipalvelupäällikkö
heikki.mikkonen@pohde.fi
ICT-palvelut
Mikko Sortti
ICT-päällikkö
mikko.sortti@pohde.fi
Tietojärjestelmät
Hannu Kallinen
Tietojärjestelmäpäällikkö
hannu.kallinen@pohde.fi