Sosiaalihuollon työt

Lue lisää alta
Sosiaalihuollon palvelut

Pohde vastaa lakisääteisten sosiaalipalvelujen järjestämisestä Pohjois-Pohjanmaalla. Sosiaalihuollossa on matalan kynnyksen peruspalveluja joihin kuuluvat iäkkäiden, lapsiperheiden sekä työikäisten palvelut. Nämä ovat ensisijaisia palveluja, joissa painopiste on sosiaalisten ongelmien ehkäisemisessä ja varhaisen tuen tarjoamisessa.

Erityistason palvelut

Sosiaalihuoltoon kuuluu myös erityistason palvelut, jotka pitävät sisällään vammaispalvelut, päihdepalvelut ja lastensuojelun. Näissä palveluissa painopiste on sosiaalisten ongelmien vähentämisessä ja poistamisessa. Sosiaalihuolto tekee työtä vaativinta tukea ja hoitoa tarvitsevien asiakkaiden sekä perheoikeudellisten palvelujen parissa. Lisäksi sosiaalihuollon kokonaisuuteen kuuluu kiireellinen sosiaalihuollon palvelu, jonka järjestää Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja kriisipäivystys.

Työ sosiaalihuollossa

Sosiaalihuollossa on mahdollista työskennellä monissa eri tehtävissä. Työssä keskeistä on ihmisen elämäntilanteeseen tehty kokonaisvaltainen palvelutarpeen arviointi, johon perustuen sosiaalihuollon palveluja myönnetään. Sosiaalihuollon työssä on tärkeää että sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja halu työskennellä ihmisten parissa. Alalla voi työskennellä esimerkiksi lasten, nuorten, perheiden, aikuisten, vanhusten tai vammaisten parissa. Sosiaalihuollossa on töissä sosiaalityöntekijöitä, psykologeja, sosiaaliohjaajia, geronomeja, psykiatrisia sairaanhoitajia, lähihoitajia, kotipalvelun työntekijöitä ja avustajia. Työllisyysnäkymät ovat hyvät, tervetuloa töihin sosiaalihuoltoon!