Pelastustoimen työt

Lue lisää alta
Pelastaja paloautossa.
Pelastustoimi

Pelastustoimi on rinnakkainen toimiala hyvinvointialuekonsernissa. Uudistuksessa turvataan pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen tiivis keskinäinen yhteys ensihoidossa. Jokilaaksojen pelastuslaitos ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ovat yhdistyneet Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokseksi. Muutoin pelastustoimi on järjestetty alueellisesti jo vuodesta 2004.

Pelastuslaitoksen tehtävät ja sopimuspalokunnat

Pelastuslaitoksen tehtäviin kuuluu onnetto­muuksien ehkäisy, pelastustoiminta, väestönsuojelu ja näihin tehtäviin varautuminen. Pelastuslaitos tulee myös ylläpitämään koko Pohjois-Suomea palvelevaa, ympärivuorokautisesti miehitettyä pelastustoimen tilanne- ja johtokeskusta vuodesta 2024 alkaen.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sopimuspalokunnissa tehdään lisäksi tärkeää palokuntanuorisotyötä ja tukiosastotoimintaa muun muassa palokuntanaisosastoissa. Paloasemia on 46, joista 41:llä toimii myös sopimuspalokunta.

Palotarkastukset ja pelastustehtävät

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos hoitaa palotarkastukset alueen yrityksissä, laitoksissa ja kodeissa, antaa turvallisuuskoulutusta lapsista ikäihmisiin, antaa rakentamiseen ja kaavoitukseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Pelastuslaitos hoitaa vuosittain noin 8 000–9 000 pelastustehtävää, joista noin 2 000–2 500 on ensihoitoa tukevia ensivastetehtäviä. Pelastuslaitos myös tukee alueen kuntien valmiussuunnittelua ja varautumisen valmisteluja, mikäli aluevaltuusto ja kunnat niin päättävät.