Oppilas- ja opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut

Palvelun sisältö

Opiskeluhuolto eli oppilas- ja opiskelijahuolto on kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää työtä. Tällä edistetään, pidetään yllä ja luodaan edellytyksiä oppilaan ja opiskelijan hyvälle oppimiselle, psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle sekä sosiaaliselle hyvinvoinnille.

Opiskeluhuollon kuraattorin ja psykologin pääasiallinen tehtävä on koulu- ja oppilaitosyhteisön psyykkisten ja sosiaalisten valmiuksien edistäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy. Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut on tarkoitettu kaikille esiopetuksen, perusopetuksen, lisäopetuksen sekä lukion ja perustutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen oppilaille ja opiskelijoille.

Opiskeluhuollon psykologi (koulupsykologi)
Opiskeluhuollon psykologi tukee koulunkäyntiä ja oppimistasi. Hän tukee hyvinvointiasi ja auttaa oppimisvaikeuksissa. Hän selvittää mielenterveyteen liittyviä ongelmia ja tarvittaessa arvioi hoidon tai tuen tarvetta. Psykologin palveluja on tarjolla jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa.

Opiskeluhuollon psykologi osallistuu koko oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. Psykologi työskentelee yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, opettajien, koulukuraattorien, kouluterveydenhoitajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Opiskeluhuollon kuraattori

Opiskeluhuollon kuraattori tekee suunnitelmallista ja tavoitteellista sosiaalityötä. Tehtävät koostuvat asiakastyöstä, opetussuunnitelman mukaisesta oppilashuoltotyöstä, verkostotyöstä sekä yhteistyöstä opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä oppilaiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Opiskeluhuollon kuraattori antaa tukea, ohjausta, konsultaatiota ja asiantuntija-apua, jolla pyritään ehkäisemään ja poistamaan sosiaalisia vaikeuksia sekä edistämään arjen sujumista, oppimista, toimintakykyä ja vuorovaikutusta, sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia yksilö- ryhmä- ja luokkatyöskentelyn keinoin, sekä kodin välistä yhteistyötä.

Toimi näin

Kuka vain voi olla yhteydessä opiskeluhuollon psykologiin ja kuraattoriin.

Yhteystiedot

Palvelupaikka
Harakkamäen koulu
Osoite
Harakkamäentie 14,
92140 Raahe

Harakkamäen koulu on n. 160 oppilaan alakoulu. Koulu sijaitsee n. 4 km päässä Raahen keskustasta Pattijoella.

Palvelupaikka
Honganpalon koulu
Osoite
Metsätorinkatu 14,
92160 Raahe

Honganpalon koulu on n. 150 oppilaan alakoulu. Koulu sijaitsee n. 7 km päässä Raahen keskustasta etelään päin.

Palvelupaikka
Jokelan koulu
Osoite
Jokelankyläntie 18,
92140 Raahe

Jokelan koulu on n. 100 oppilaan alakoulu. Koulu sijaitsee n. 2 km päässä Raahen keskustasta.

Palvelupaikka
Koivuluodon koulu
Osoite
Koulukuja 1,
92120 Raahe

Koivuluodon koulu on n. 300 oppilaan alakoulu. Koulu sijaitsee n. 1 km päässä Raahen keskustasta.

Palvelupaikka
Merikadun koulu
Osoite
Merikatu 1,
92100 Raahe

Merikadun koulu on n. 270 oppilaan yläkoulu. Koulu sijaitsee Raahen keskustassa meren rannalla.

Palvelupaikka
Pattasten koulu
Osoite
Rännärintie 3,
92140 Raahe

Pattasten koulu on n. 620 oppilaan yhtenäiskoulu. Koulu sijaitsee n. 4 km päässä Raahen keskustasta Pattijoella.

Palvelupaikka
Saloisten koulu
Osoite
Kisatie 2,
92160 Raahe

Saloisten koulun on n. 280 oppilaan yläkoulu.

Palvelupaikka
Vihannin yhtenäiskoulu
Osoite
Yläkouluntie 6,
86400 Raahe

Vihannin yläkoulu on n. 350 oppilaan yhtenäiskoulu. Koulu sijaitsee n. 40 km päässä Raahen keskustasta, Vihannissa.

Palvelunumerot
Raahen alueen esiopetuksen koulukuraattorit
Raahen päiväkodit joissa esiopetusta
040 130 8202
Vihannin päiväkoti
040 311 0391

Soita kuraattorille, kun haluat keskustella huolestasi tai varata tapaamisajan.

Palvelunumerot
Raahen alueen perusopetuksen koulukuraattorit
Saloisten koulu, Honganpalon koulu ja Koivuluodon koulu
044 439 3470
Pattasten koulu ja Harakkamäen koulu
040 830 3125
Vihannin yhtenäiskoulu, Antinkankaan koulu ja Haapajoen koulu
040 311 0391
Keskuskoulu, Jokelan koulu, Tikkalan koulu ja Olkijoen koulu
040 130 8202
Merikadun koulu
044 439 3302

Soita kuraattorille, kun haluat keskustella huolestasi tai varata tapaamisajan.

Palvelunumerot
Raahen alueen perusopetuksen koulupsykologit
Merikadun koulu, Saloisten koulu, Koivuluodon koulu, Keskuskoulu ja Antinkankaan koulu
040 135 6792
Pattasten koulu, Vihannin koulu, Jokelan koulu, Honganpalon koulu, Haapajoen koulu, Harakkamäen koulu, Olkijoen koulu ja Tikkalan koulu
040 830 3119

Soita koulupsykologille, kun haluat keskustella huolestasi tai varata tapaamisajan.

Palvelunumerot
Raahen alueen toisen asteen koulukuraattorit
Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, Koulutuskeskus Brahe / Mediakeskus Lybecker, luovat alat ja Hius- ja kauneusala
040 130 3831

Soita koulukuraattorille, kun haluat keskustella huolestasi tai varata tapaamisajan.

Palvelunumerot
Raahen lukion koulukuraattori
Palvelunumero
044 439 3302

Soita kuraattorille, kun haluat keskustella huolestasi tai varata tapaamisajan.

Palvelunumerot
Raahen lukion koulupsykologi
Palvelunumero
040 135 6792

Soita koulupsykologille, kun haluat keskustella huolestasi tai varata tapaamisajan.

Kenelle ja millä ehdoin

Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija tai huoltaja on tapaamista pyytänyt. Kiireellisissä tilanteissa mahdollisuus on järjestettävä jo samana tai seuraavana työpäivänä.

Psykologin ja kuraattorin palvelut kuuluvat opiskeluhuoltoon (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki).