Vammaisten hoiva- ja laitoshoito

Palvelun sisältö

Vammaisen tai kehitysvammaisen henkilön hoito voidaan järjestää laitoksessa, mikäli se on hänen terveytensä ja turvallisuutensa kannalta perusteltua.

Laitoshoito sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä voi olla lyhytaikaista tai jatkuvaa. Sitä voidaan antaa osa-aikaisesti tai ympärivuorokautisesti. Laitoshoidon on perustuttava lääketieteellisiin ja/tai sosiaalisiin syihin. Laitoksessa asuvalle on järjestettävä hänen tarpeidensa mukainen kuntoutus, hoito ja huolenpito. Hänelle on pyrittävä järjestämään myös turvallinen, kodinomainen ja virikkeitä antava elinympäristö.

Lyhytaikaisella laitoshoidolla tuetaan vammaisten kotona selviytymistä ja hoitavan omaisen jaksamista. Samalla ehkäistään pysyvän laitoshoidon tarvetta. Lyhytaikaishoitojaksot voivat toistua säännöllisesti kotona asumisen kanssa tai ne voivat olla satunnaisia.

Pitkäaikaista laitoshoitoa annetaan henkilölle, jolle ei voida järjestää hänen tarvitsemaansa ympärivuorokautista hoitoa kotona tai palveluasunnossa. Siihen sisältyy hoidon lisäksi ravinto, lääkkeet, puhtaus, vaatetus sekä sosiaalista hyvinvointia edistävät palvelut.

Laitoshoitoa pyritään vähentämään. Vaihtoehtoisia palvelumuotoja ovat esimerkiksi tehostettu palveluasuminen, palveluasuminen ja tuettu asuminen. Hoito voidaan järjestää myös perhehoitona.

Toimi näin

Jos tarvitset tukea asumiseen, ole yhteydessä läheistesi kanssa oman kuntasi kehitysvammaisten ja vammaisten, eli erityisryhmien palveluohjaukseen. Sinulle sopiva asumisvaihtoehto valitaan sen mukaan, minkä verran tarvitset arjessasi apua, hoitoa ja ohjausta.

Yhteystiedot

Palvelua ei ole tarjolla tällä alueella.

Kenelle ja millä ehdoin

Vammaisten laitoshoitoa järjestetään kehitysvammalain perusteella.