AIMO Aikuisen työ- ja toimintakyvyn arvioimisen monialainen asiakaspolku

Kehittämistyön tavoitteet ja toimenpiteet

Kohderyhmänä ovat nuoret aikuiset (18 – 35-v.), joilla epäillään kehitysvammaa.

Tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön yhteistoimintamalli, jonka avulla tuetaan kehitysvammaisuuden varhaisempaa diagnosointia, parannetaan eri alojen yhteistyötä ja tiedonkulkua asiakkaan tilanteen arvioimisessa ja palveluiden järjestämisessä sekä ehkäistään hoitojonojen syntymistä.

Asiakkaiden syrjäytymistä ehkäistään myös tukemalla digipalvelujen kognitiivisen saavutettavuuden kehittämistä.

AIMO Aikuisten työ- ja toimintakyvyn arvioinnin hoitopolku, RRP2-hanke
Sini Sivonen
Projektisuunnittelija
sini.sivonen (at) pohde.fi