Heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakas- tai potilasryhmien hoito-, kuntoutus- tai palveluvelan purku ja hoitoon ja palvelujen piiriin pääsyn parantaminen

Sujuvat palvelut kuuluvat kaikille

Heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakas- ja potilasryhmien hoito-, kuntoutus- tai palveluvelan purku ja hoitoon ja palvelujen piiriin pääsyn parantaminen.

Osahankkeessa kehitettävät sisällöt

Kehitysvammaisten henkilöiden palvelukokonaisuuden kehittäminen toteutuu monitoimijayhteistyönä viiden eri kehittämistoimen avulla. Paljon palveluita käyttävien asiakkaiden, monisairaiden ja ikäihmisten palveluita kehitetään hoitotakuun toteutumiseksi. Suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsy toteutuu määräajassa.  Lasten ja nuorten palveluita kehitetään hoitotakuun toteutumiseksi.

Kehittämistyön tavoitteet ja toimenpiteet

RRP2-hanke
Essi Järvinen
Projektipäällikkö

Hoidon jatkuvuusmallin ja suun terveydenhuollon palvelujen kehittäminen

essi.jarvinen (at) pohde.fi
RRP2-hanke
Sanna Iisakka
Projektipäällikkö

Kehitysvammaisten henkilöiden sekä lasten ja nuorten palvelujen kehittäminen

sanna.iisakka (at) pohde.fi