Kuntoutusohjauksen hybriditoimintamalli

Kehittämistyön tavoitteet ja toimenpiteet

Kuntoutusta koordinoivan vastuuhenkilön tarve on tunnistettu perusterveydenhuollossa, mutta siihen on harvoin nimetty ammattihenkilöä, jolla on vahvaa osaamista kuntoutuksesta, kuntoutuspalvelujärjestelmästä ja verkostoyhteistyöstä.

Kuntoutusohjauksen hybriditoimintamallin kehittämishankkeessa luodaan kuntoutusohjauksen toimintamalli ja kuntoutusohjaajan työnkuva perusterveydenhuoltoon, joka vakiinnutetaan osaksi tulevaisuuden palvelukokonaisuutta.

Kohderyhmänä ovat lapset, nuoret ja heidän perheensä.

Asiakas ja hänen lähiyhteisönsä saa ohjausta kuntoutusohjaajalta matalalla kynnyksellä joko fyysisesti tai digitaalisia välineitä hyödyntäen.

Kuntoutusohjauksen hybriditoimintamalli, Oulu, RRP2-hanke
Pia Kuusela
Projektisuunnittelija
pia.kuusela (at) pohde.fi
Kuntoutusohjauksen hybriditoimintamalli, Lakeus, RRP2-hanke
Silja Airaksinen
Projektisuunnittelija
silja.airaksinen (at) pohde.fi
Kuntoutusohjauksen hybriditoimintamalli, Rannikko ja Oulun eteläinen, RRP2-hanke
Hanna Savela
Projektisuunnittelija
hanna.a.savela (at) pohde.fi