Moniammatillisen suuhygienistivetoisen vastaanottomallin kehittäminen suun terveydenhuoltoon

Kehittämistyön tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoitteena on hoitoon pääsyn turvaaminen, palvelujen saatavuuden, saavutettavuuden ja jatkuvuuden parantaminen.

Kehitetään monihuone vastaanottomalli, jossa potilas ohjautuu suusairauksien riskin perusteella tarvettaan vastaavalle ammattilaiselle ja hoidon jatkuvuus toteutuu suunnitellusti. Työnjakoa kehitetään eri ammattiryhmien välillä.

Kehitetään asiakasprosessi neuvolan ja suun terveydenhuollon välillä ensimmäistä lastaan odottaville perheille.

Moniammatillisen suuhygienistivetoisen vastaanottomallin kehittäminen suun terveydenhuoltoon, RRP2-hanke
Kati Karjalainen
Projektisuunnittelija
kati.karjalainen (at) pohde.fi