Alle 18-vuotiaan kehitysvammaisen asiakkaan hoitoketjun kehittäminen ja varhainen tunnistaminen

Kehittämistyön tavoitteet ja toimenpiteet

Kohderyhmänä ovat alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret, joilla havaitaan kehitysviivästymä ja epäillään kehitysvammaa.

Tavoitteena on:

  • kehittää kehitysvamman tunnistamisen tueksi työkalu
  • luoda hoitoketju Pohteen alueelle
  • lisätä ammattilaisten kehitysvammaosaamista koulutuksen avulla

Hoitoketjun avulla pyritään

  • yhtenäistämään ja selkiyttämään hoito- ja palveluprosessia
  • sujuvoittamaan asiakkaan siirtymistä tarpeenmukaisiin palveluihin oikea-aikaisesti
  • selkiyttämään eri ammattilaisten vastuita, rooleja ja yhteistyötä
  • vahvistamaan läheisten tiedon ja tuen tarpeen arvioimista
Alle 18-vuotiaan kehitysvammaisen asiakkaan hoitoketjun kehittäminen ja varhainen tunnistaminen, RRP2-hanke
Hanne Talvio
Projektisuunnittelija
hanne.talvio (at) pohde.fi
Alle 18-vuotiaan kehitysvammaisen asiakkaan hoitoketjun kehittäminen ja varhainen tunnistaminen, RRP2-hanke
Jaana Poropudas
Projektisuunnittelija
jaana.poropudas (at) pohde.fi
Alle 18-vuotiaan kehitysvammaisen asiakkaan hoitoketjun kehittäminen ja varhainen tunnistaminen, RRP2-hanke
Katja Halme
Projektisuunnittelija
katja.halme (at) pohde.fi
Alle 18-vuotiaan kehitysvammaisen asiakkaan hoitoketjun kehittäminen ja varhainen tunnistaminen, RRP2-hanke
Raisa Alatalo
Projektisuunnittelija
raisa.alatalo (at) pohde.fi