Kehittämistyön tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoitteena on kehittää kehitysvammapalveluihin itsenäistymisen tuen toimintamalli, joka vakiinnutetaan osaksi tulevaisuuden palvelukokonaisuutta.

Itsenäistymisen valmiuksia ja itsemääräämisoikeutta vahvistavat toimintatavat sisällytetään osaksi olemassa olevia palvelupolkuja.

Itsenäistymisen tuen ja asumisen valmennuksella tuetaan perheitä elämän muutostilanteissa.

Itsenäistymisen tuen toimintamalli, RRP2-hanke
Laura Laakso
Projektisuunnittelija
laura.laakso (at) pohde.fi