Kehittämistyön tavoitteet ja toimenpiteet

Toimintamallin kehittämistyön tavoitteena on tunnistaa nuorten ongelmat ja haasteet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tarjota heille palvelua oikea-aikaisesti ja ennaltaehkäisevästi. Toimintamalli on kohdennettu 13-29 vuotiaille. Toimintamalli sisältää mielenterveystarkastukset ja ryhmätoimintaa, sekä tarvittaessa yksilökäynnit 3-6 kertaa.

Mielenterveystarkastukset tehdään pilottina 9. luokan oppilaille Oulaisissa ja Pyhännällä. Mielenterveystarkastusten tarkoituksena on tunnistaa mahdollisimman varhain jatkokäyntejä tarvitsevat nuoret. Jatkokäynnit toteutetaan mahdollisimman nopeasti ja niillä käynneillä keskustellaan nuoren haasteista, voidaan käyttää myös IPC-menetelmää tai ohjattua omahoitoa. Mielenterveystarkastusten tavoitteena on myös tukea nuoren omia voimavaroja ja auttamalla nuoria tunnistamaan jaksamiseen liittyviä ongelmia ennaltaehkäisevästi ja ohjata nuorta omien voimavarojen ylläpitoon.

Ryhmätoimintaa toteutetaan Pyhännällä ja Oulaisissa Porinakahviryhminä.

Walk-in toimintamalli, RRP2-hanke
Marjo Kangaskorte
Projektisuunnittelija
marjo.kangaskorte (at) pohde.fi