Hoidon jatkuvuusmallin implementointi ja vakiinnuttaminen, Terveyden- ja sairaanhoidon palveluiden kehittämisosio

Kehittämistyön tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoitteena on hoidon saatavuuden parantaminen jalkauttamalla hoidon jatkuvuusmalli sote-keskuksiin. Tuetaan hoidon jatkuvuutta ja siten saatavuutta sekä tieteelliseen näyttöön perustuvaa hoidon laatua paljon palveluita käyttävillä, monisairailla ja ikäihmisillä.

Toimenpiteessä jalkautetaan hoidon jatkuvuusmalli (Omalääkäri 2.0) kaikkiin Pohjois- Pohjanmaan hyvinvointialueen sote-keskuksiin vapauttamalla kehittämiseen resurssia moniammatillisesti. Integroidaan kuntoutuspalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä terveyden- ja sairaanhoidon palvelut tiiviimmin yhteen sote-keskuksissa. Tuotoksena on hoidon jatkuvuuden ja sitä kautta hoidon saatavuuden paraneminen häiriökysynnän vähentyessä ja moniammatillisen yhteistyön lisääntyessä.

Hoidon jatkuvuusmallin implementointi ja vakiinnuttaminen, Terveyden ja sairaanhoidon palveluiden kehittämisosio, Oulun eteläinen ja Rannikko, RRP2-hanke
Teija Lopakka
Projektisuunnittelija
teija.lopakka (at) pohde.fi
Hoidon jatkuvuusmallin implementointi ja vakiinnuttaminen, Terveyden ja sairaanhoidon palveluiden kehittämisosio, Oulu, RRP2-hanke
Jenna Axelsson
Projektisuunnittelija
jenna.axelsson (at) pohde.fi
Hoidon jatkuvuusmallin implementointi ja vakiinnuttaminen, Terveyden ja sairaanhoidon palveluiden kehittämisosio, Oulunkaari, Koillismaa ja Lakeus, RRP2-hanke
Auli Kaleva
Projektisuunnittelija
auli.kaleva (at) pohde.fi