Liikuteltavien suun terveydenhuollon palveluiden kehittäminen

Kehittämistyön tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoitteena on hoitoon pääsyn turvaaminen, palvelujen saatavuuden, saavutettavuuden ja jatkuvuuden parantaminen.

Liikuteltavien hammashoitoyksiköiden käyttöönotto Pohteen alueella eri asiakasryhmille ja alueille, joissa kivijalkapalvelut sijaitsevat etäällä. Suun terveydenhuollon palveluita toteutetaan liikuteltavilla hammashoitoyksiköillä asukkaiden arkiympäristöissä.

Liikuteltavien suun terveydenhuollon palveluiden kehittäminen, RRP2-hanke
Anni Lehto
Projektisuunnittelija
anni.lehto (at) pohde.fi