Ikäihmisten liikkuvan päivystysyksikön toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto

Kehittämistyön tavoitteet ja toimenpiteet

Toiminnan tavoitteena kehittää ensihoidon ja kotiin vietävien palveluiden välimaastoon uudenlainen toimintamalli. Tavoitteena on vähentää raskaiden palveluiden käyttöä (päivystys, ensihoito & osastojaksot) asiakaslähtöisesti ja potilasturvallisesti sekä kohdentaa terveydenhuollon resursseja tarkoituksenmukaisemmin. Ikäihmisille (yli 65-vuotiaat) suunnatun toimintamallin avulla on tarkoitus yhdistää ensihoidon ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita monialaisen toiminnan kautta. Yksikössä työskentelee uudenlainen työpari yhdistelmä; hoitotason ensihoitaja ja ikäihmisten hoitoon perehtynyt sairaanhoitaja. Henkilöstö vastaa asiakastarpeisiin viikon jokaisena päivänä klo 10:00–22:00 Oulun seudulla ja Iissä, yksikkö liikkuu kentällä tarkoitusta varten varustellulla ambulanssilla.

Ikäihmisten liikkuvan päivystysyksikön toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto, RRP2-hanke
Terhi Ahlstrand
Projektisuunnittelija
terhi.ahlstrand (at) pohde.fi