Jalkautuvan palvelun toimintamalli, Tukitiimi arjen tueksi

Kehittämistyön tavoitteet ja toimenpiteet

Kohderyhmä: Haastavasti käyttäytyvät kehitysvammaiset henkilöt sekä heidän arjessaan toimivat läheiset ja lähityöntekijät.

Kehittämistyön tavoitteena on mallintaa, pilotoida ja vakiinnuttaa hyvinvointialueelle haastavasti käyttäytyvän kehitysvammaisen henkilön arkiympäristöön jalkautuvan palvelun toimintamalli (tukitiimi). Tavoitteena on vahvistaa perustasolla tehtävää ennaltaehkäisevää työtä ja edistää hyvien käytäntöjen jakamista.

Jalkautuvan palvelun toimintamallin oikea-aikaisen ja riittävän tuen avulla ehkäistään haastavien tilanteiden kärjistymistä ja raskaampien palvelujen käyttöä sekä tuetaan asiakkaan mahdollisimman itsenäistä elämää.

Jalkautuvan palvelun toimintamalli, Tukitiimi arjen tueksi, RRP2-hanke
Pirkko Leppävuori
Projektisuunnittelija
pirkko.leppavuori (at) pohde.fi