Hoidon jatkuvuusmalli, Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisosio

Kehittämistyön tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoitteena on mielenterveys- ja päihdepalveluiden ja terveyden- ja sairaanhoidon yhteistyön tiivistäminen. Tähän pyritään seuraavin toimenpitein; mm. uudistetaan tiimimalli yhteistyön sujuvoittamiseksi, luodaan yhteinen hoidonporrastus aikuisten mielenterveys- avopäihde sekä terveyden- ja sairaanhoidonpalveluihin. Huomioidaan toimialueet ylittävä, moniammatillinen yhteistyö- ja konsultaatiokäytänteiden kehittäminen sotekeskuksessa.

Hoidon jatkuvuusmalli, Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisosio, RRP2-hanke
Sirpa Niiranen
Projektisuunnittelija
sirpa.niiranen (at) pohde.fi
Hoidon jatkuvuusmalli, Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisosio, RRP2-hanke
Anne Marttila
Projektisuunnittelija
anne.marttila (at) pohde.fi
Hoidon jatkuvuusmalli, Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisosio, RRP2-hanke
Mari Viljas
Projektisuunnittelija
mari.viljas (at) pohde.fi