Terveyskylän Omapolku 3.0

Toimenpiteessä jatkokehitetään Omapolku-sovellusta. Jatkokehityksellä varmistetaan perus- ja erikoistason terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden yhteiskäyttöiset digipolut. Yhteiskäyttöisillä digipoluilla edistetään hoitoon pääsyn nopeuttamista ja hoitojonojen purkua.

Innovaatio- ja yhteiskehittämistoiminta, POPsote-hanke | RRP2-hanke
Mari Saukkoriipi
Projektikoordinaattori | Projektipäällikkö
mari.saukkoriipi@pohde.fi