Digitaaliset innovaatiot

Otetaan käyttöön hoitotakuuta edistävät palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot

Investointi 4 – Digitaaliset innovaatiot kokonaisuuden tavoitteena on lisätä Pohteen sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten välineiden käyttöä. Tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä 35% sosiaali- ja terveydenhuollon kontakteista hoidetaan digitaalisten välineiden kautta.

Osahankkeessa kehitettävät sisällöt

Digitaaliset innovaatiot kokonaisuus koostuu neljästä osahankkeesta, jotka ovat Kansalaisten digitaaliset palvelut, Ammattilaisten digitaaliset järjestelmät, Johtamisen ratkaisut ja Digitaaliset innovaatiot. Jokainen osahanke sisältää erillisiä toimenpiteitä.

Kansalaisten digitaaliset palvelut

 • Asiakaspalautejärjestelmä
 • Mobiilisovellusten ja digitaalisten palveluiden arviointimalli
 • Digitaalinen ajanvaraus
 • HYTE palvelukonseptin digiratkaisut ja vertaistukipalvelut
 • Teknologian hyödyntäminen kotiin annettavissa palveluissa ja toimintakyvyn tukemisessa & arvioinnissa
 • Työ- ja toimintakyvyn digitaalisen itsearvioinnin työkalun kehittäminen

Ammattilaisten digitaaliset järjestelmät

 • SOTE ammattilaisten digiosaamisen kehittäminen
 • Digitaalinen sote-keskus
 • SBM alustan kehittäminen & käyttöönotto
 • Etävastaanotot & konsultaatiot suunterveydenhuoltoon

Johtamisen ratkaisut

 • Toiminnanohjaus suunterveydenhuoltoon
 • Tekoälypohjainen palveluntarpeiden ennakointi

Digitaaliset innovaatiot

 • Terveyskylän Omapolku 3.0 osatoteutushanke HVA- ja YTA –laajuisten yhteiskäyttöisten pitkäaikaissairaiden digihoitopolkujen innovatiivinen / tekninen kehittäminen

Osahankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Kansalaisten digitaaliset palvelut

Nykytilan kartoitus osoitti, että Pohteen alueella on käytössä useita eri palveluita ja asiakaspalautteen keruu palveluissa puutteellista. Tämän osahankkeen toimenpiteissä kehitetään, käyttöönotetaan ja yhtenäistetään hyvinvointialueen digitaalisia ratkaisuja. Palveluiden laajamittainen käyttö vapauttaa ammattilaisten työaikaa, jonka avulla voidaan edistää ja turvata haavoittuvassa asemassa olevien pääsy tarvitsemiinsa palveluihin.

Strategiset painopisteet: Ihmistä varten, Rohkeasti uutta, Vaikuttavasti yhdessä

Ammattilaisten digitaaliset järjestelmät

Tämän osahankkeen toimenpiteissä kehitetään ja käyttöönotetaan ammattilaisten hyvinvointialuelaajuisia ratkaisuja sekä kehitetään ammattilaisten digiosaamista. Pohteen alueen digitaalinen tarjonta on runsas, mutta alueen sisällä on suurta vaihtelevuutta. Tarvitaan yhtenäisiä ratkaisuja ja toimintatapoja. Digitaalisten palveluiden laajamittainen käyttö vapauttaa ammattilaisten työaikaa, jonka avulla voidaan edistää ja turvata haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden pääsy tarvitsemiinsa palveluihin.

Strategiset painopisteet: Ihmistä varten, Rohkeasti uutta, Vaikuttavasti yhdessä, Parhaat osaajat

Johtamisen ratkaisut

Edistyneillä tiedolla johtamisen ratkaisuilla parannetaan palvelujen strategista ohjausta, ennakointia, seurantaa ja kustannusvaikuttavuutta. Tämän osahankkeen toimenpiteissä mahdollistetaan asiakasvirtojen ohjaus ja palvelukokonaisuuksien ohjaus. Vastaavanlaista ei ole vielä Pohteen alueella käytössä.

Strategiset painopisteet: Ihmistä varten, Vaikuttavasti yhdessä, Parhaat osaajat, Rohkeasti uutta

Digitaaliset innovaatiot

Tässä osahankkeessa kehitetään ja käyttöönotetaan uusia digitaalisia innovaatioita palvelutuotannon sekä parempien ja vaikuttavampien palveluiden kehittämisen tueksi.

Strategiset painopisteet: Ihmistä varten, Vaikuttavasti yhdessä, Rohkeasti uutta

Innovaatio- ja yhteiskehittämistoiminta, POPsote-hanke | RRP2-hanke
Mari Saukkoriipi
Projektikoordinaattori | Projektipäällikkö
mari.saukkoriipi@pohde.fi