Toiminnanohjaus suun terveydenhuoltoon

Kehitetään toiminnanohjausjärjestelmä suun terveydenhuoltoon. Toiminnanohjausjärjestelmän tavoitteena on sujuvoittaa potilaan hoitoprosessia ajanvarauksesta aina hoidon päättämiseen saakka. Lisäksi tavoitteena on saada mahdollisimman monen potilaan kokonaishoito valmiiksi samalla hoitokerralla.

Toimenpiteen tarkoituksena on vähentää hoitojonojen pituutta ja käyntikertojen määrää hammashuollossa. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla pyritään lisäämään työnjakoa hammaslääkärin, suuhygienistin ja hammashoitajan välillä hyödyntämällä monihuonemallia.

Tekoälypohjainen palveluntarpeiden ennakointi

Toimenpiteen tavoitteena luoda toimintamalli tekoälypohjaiseen palvelutarpeiden ennakointiin tietylle asiakassegmentille/asiakassegmenteille. Toimenpide toteutetaan yhteistyöaluetasoisesti Soiten ja Kainuun hyvinvointialueiden kanssa. Toimenpiteessä luotavan toimintamallin tavoitteena on edistynein tiedolla johtamisen ratkaisuin parantaa palvelujen strategista ohjausta, ennakointia, seurantaa ja kustannusvaikuttavuutta.

Innovaatio- ja yhteiskehittämistoiminta, POPsote-hanke | RRP2-hanke
Mari Saukkoriipi
Projektikoordinaattori | Projektipäällikkö
mari.saukkoriipi@pohde.fi