Hoitoon pääsytietoja ja niiden luotettavuutta arvioidaan Pohteen alueella

Hoidon tarpeen arvioon perustuvia hoitoon pääsytietoja ja niiden luotettavuutta arvioidaan Pohteen alueella. Tiedon 8/2022 luotettavuus on kokonaisuudessaan parantunut, mutta kirjaamistiedoissa on vielä isoja eroavaisuuksia kunnittain ja yksiköittäin. On kuitenkin kuntia, jossa ollaan hyvällä tasolla alle 14 vrk hoitoon pääsyssä ja myös kirjaamistiedot ovat luotettavalla tasolla.

Tämänhetkisissä THL:n hoidon tarpeen arvioon perustuvissa hoitoon pääsytiedoissa aluehallintovirastoittain Pohjois-Pohjanmaa on häntäpäässä ja vain 13 %:ssa lääkärikäynneissä on edeltänyt hoidon tarpeen arvio. Vertailussa muihin AVI-alueisiin, ei missään olla tavoitetasolla. Pohteen alueella 8/2022 Avohilmo tietojen mukaan lääkärin vastaanotolle pääsee 61% potilaista kahdessa viikossa. Todellisen arvion mukaan kahdessa viikossa pääsee alle 50% potilaista, mutta se ei vielä ole THL:n tiedoissa näkyvillä. Pohteen alueella on myös yksikköjä, joissa näiden tietojen valossa näyttää, että hoitoon pääsee viikon sisällä, vaikka todellisuus on muuta.

Kirjaamista pyritään parantamaan, saamaan näkyväksi ja aluekuvaa todelliseksi THL:n suuntaan. Tällä hetkellä tilannekuvaa vääristää HTA kirjausten puutteellisuus, jossa kirjausta ei ole tehty, HTA ketju on katkennut tai potilastietoihin ei ole menty koosteen kautta ja tiedot ovat jääneet kirjautumatta Avohilmoon. ESKO potilastietojärjestelmän kehitykseen on viety kehittämisideoita ja hoitotakuu- ja kirjaamistiimeistä on ollut osallistujia ESKO palavereissa.

Osassa LC-järjestelmää käyttävissä kunnissa on päästy kirjaamisessa tavoitetasolle. Kirjaamisen koulutuksia on pidetty, mutta joissain yksiköissä on vielä kokemusta, että tarvitsisivat tukea kirjaamisen suhteen, koska tilastot näyttävät matalilta. Kirjaamisen tiimiä voi tarvittaessa pyytää yksikköön avuksi kirjaamisen tueksi. Jos kokemus, että kaikki tehdään oikein, olisi hyvä tutkia missä ongelma on, että saadaan data luotettavaksi. Hoidon jatkuvuuden suhteen COC-indeksi Pohteen alueella on 0.24 ja tavoite olisi 0.50, johon tulisi asteittain pyrkiä 2 vuoden aikana.