Hoitotakuu hanke jatkuu vuoden 2023 loppuun

Jatkotoimissa keskitytään hoidontarpeen arvioinnin laadun ja luotettavuuden kehittämiseen ja perusterveydenhuollon toimintojen vahvistaminen sekä hoitoon pääsytilastojen luotettavuuden parantamiseen. Kehitetään alueellista moniammatillista yhteistyötä ja ammattilaisten osaamisen kehittämistä. Hoitopolku- ja hoitoketjujen kehitystyössä kehitetään yhteistyötä ja verkostoitumista.

RRP2 hanke kytkeytyy kiinteästi Hoitotakuu hankkeen kanssa ja RRP2 pilottien painotus tulee kohdentumaan hoidon jatkuvuuteen (Omalääkäri 2.0) sekä mipä-, kuntoutuspuolen, tietojohtamisen sekä kirjaamisen tiimin kehitystyön integrointi pth-hoidonjatkuvuus pilotteihin. Lisäksi kehitetään monisairaiden ja kroonisten potilaiden hoitosuunnitelmia sekä potilaslähtöinen hoitoketjujen mallintaminen ja yhtenäistäminen. Lisäksi pilotoidaan potilaiden jatkohoitopaikkojen sähköistä järjestelmää.