Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen pilotti 10/2021 – 09/2022

Kontinkankaan hyvinvointikeskuksessa on ollut moniammatillisen työtavan pilotti

Kontinkankaan alueeseen kuuluu noin 82 000 asukasta. Pilotissa kehitetty hermokeskusta eli etänä tehtävää hoidon tarpeen arviota sekä konsultaatiovastaanottoa yhdessä tiimissä.

Hermokeskuksessa kolme puhelinhoitajaa ja konsulttilääkäri työskentelevät samassa tilassa vierekkäisissä huoneissa ja ovet pidetään auki. Puhelinhoitajat voivat konsultoida lääkäriä ja mallissa on huomattu, että monia asioita on pystytty hoitamaan heti ja potilas saa vastauksen heti. Lisäksi potilaiden ohjautuvuus ja puolikiireellisten aikojen osuvuus on parantunut.

Konsulttilääkärin puolikiireellisiä aikoja on vapaana 3-5vrk päähän, tämä aikaväli koettu hyväksi ennakkovalmisteiden vuoksi. Toiminnanmalli on sujuvoittanut HTA prosessia ja yhteistyö on parantunut. Viljelyvastausten katsominen on lisätty konsultaatio lääkärille, sen sijaan että potilas itse soittelisi vastauksia, hoitaja soittaa tarvittaessa jatkot. Malli on laajennettu koko hyvinvointikeskukseen 8/2022.

Konsultaatiovastaanottomallissa kolme hoitajaa pitää yhtä aikaa vastaanottoa, potilaat tulevat porrastetusti ja lääkäri on konsulttina. Hoitaja voi konsultoida lääkäriä Teamsissa tai soittamalla tai lääkäri voi tulla hoitajan huoneeseen nopeissa lääkäriä tarvitsevissa arvioissa. Malli on toiminut erityisen hyvin tiettyjen kansansairauspotilaiden kohdalla, osteoporoosiselvittelyissä ja työterveyshuollosta siirtyneiden potilaiden kohdalla. Potilaat on valittu vastaanotolle lääkärin hoitojonosta ja pilotoidessa on huomattu, ettei potilas olekaan aina tarvinnut lääkäriä tai asia hoitui konsultaatiolla. Toiminta on sujunut hyvin ja potilaita hoituu lääkärin osalta tässä mallissa enemmän ja nopeammin, kuin että kaikki potilaat tulisivat lääkäriajalle. Hoitaja pystyy tekemään kokonaisvaltaisen kartoituksen esim. tth:sta siirtyvän potilaan kohdalla ja on huomattu, että fokus pysyy paremmin siinä alkuperäisessä asiassa, jonka vuoksi aika on varattu. Lääkärin osalta päätöksiä täytyy pystyä tekemään nopeasti, ei sovi vasta valmistuneelle, koska tässä mallissa lääkärillä ei ole enää aikaa konsultoida toista lääkäriä. Asiakkaat ovat myös kokeneet mallin hyväksi, mutta kaikki potilaat eivät kuitenkaan sovi konsultaatiovastaanottoon ja on tärkeää, että potilas hyötyy myös hoitajan vastaanotosta. Konsultaatiovastaanotto alkaa muissa tiimeissä 10/2022. Johdon tuki on koettu hyväksi pilotissa.

Pilotissa seurattiin mittareina potilasmääriä, ajankäyttöä ja konsultaatioiden määrää, mutta hoidon jatkuvuutta ei ole mitattu. Jatkuvuus on parantunut niin, että potilaat jäävät paremmin hyppysiin sille ammattilaiselle, joka on aloittanut hoidon. Kysyntää on valtavasti ja kehittämisen tiimi oli pieni, joten koko HVK:n tasoisessa mittarissa on vaikeaa nähdä muutosta. Kansansairauspotilaita ohjautuu vähemmän suoraan lääkärinvastaanotolle, kun ne hoituvat konsultaatiovastaanotolla. Jonon kertymistä pyritään ehkäisemään ja HTA:n tehostus olisi tärkeää, jotta asiakkaat ohjautuvat oikealle ammattilaiselle jo alun alkaen. Jono on nyt pitkä ja osa jonon potilaista on selkeästi sellaisia, jotka eivät tarvitse lääkäriä vaan hyötyvät hoitajan vastaanotosta.