Puhelimitse toteutettava 1-vuotiaiden lasten suun terveystarkastus

Suun terveydenhuollossa on hanke puhelimitse toteutettavasta 1v lasten suun terveystarkastus pilotista. Pilotin aloitus Kalliossa/Ylivieskassa marras-joulukuussa. Hammashoitaja toteuttaa pilottia ja 2kk aikana on arviolta noin 40 lasta. Pääpainona on ohjata perhettä lapsen ravinto- ja suunhoitotottumusten osalta. Lisäksi kartoitetaan imetystottumuksia ja tutin käyttöä. Potilas ohjataan herkästi vastaanotolle, mikäli tarve ilmenee.

Toinen pilotti kohdistuu etänä tehtävään hoidon tarpeen arvion kehittämiseen, jossa hyödynnetään hoidonperusteet.fi ja ISBAR käyttöä. Tällä hetkellä suun terveydenhuollossa ei ole yhtenäistä HTA mallia ja koulutuksen tarve on noussut esille keväällä toteutetussa kyselyssä. ISBAR mallia on muokattu suun terveydenhuoltoon istuvaksi ja hoidonperusteet.fi käytössä on huomattu, että oirekortit ovat vielä suppeita suun terveydenhuollon osalta-> tämän päivitystä odotetaan. Tavoitteena, että HTA toteutetaan näyttöön perustuvin menetelmin ja potilas ohjautuu oikealle ammattilaiselle oikea aikaisesti. Mallilla pyritään lisäämään asiakaspalvelussa työskentelevien osaamista, parantamaan toiminnan laatua ja tällä vastataan myös kiristyvään hoitotakuuseen.

Kolmas pilotti kohdistuu liikkuvaan suun terveydenhoitopalveluiden PopUp hammashoitolaan. Pilotti on käynnissä Pateniemen koululla 28.9-14.10.2022 ja kohteena ovat 5lk oppilaat. Suuhygienisti ja hammashoitaja ovat työpareina ja suuhygienisti tekee terveystarkastuksen, jossa kartoitetaan suunhoito- ja terveystottumuksia, tehdään kliininen tarkastus, arvioidaan suun terveydentila ja hoidon tarve. Pilotti on tuonut vaihtelua työhön ja työympäristöön, se säästää aikaa, tehostaa toimintaa ja koulun kanssa yhteistyö on sujuvaa. Lisäksi lapsilla on ikätovereiden tuki. Koululle on viety DentView virtuaalikioski, joka on herättänyt kiinnostusta. Laite antaa dataa käyttötilastoista.

Suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmässä on kyseessä ohjelmisto, jonka avulla vastaanottojen ammattilaisresursseja ja asiakasvirtaa ohjataan. Tavoitteena on järkevöittää resurssien käyttöä (henkilöstö, tilat ja materiaalit), kartoitetaan markkinoilla olevat mallit ja järjestelmät ja selvitetään, onko mahdollisuus järjestelmään, joka kattaa kaikki hoitopolun aikana tarvittavat sovellukset. Analysoidaan ja arvioidaan integraatio mahdollisuutta ESKO-järjestelmään. Kehittämisen kohteena on ajanvaraus ja toiminnan ohjauksen avulla pyritään kehittämään toimintaa niin, että resurssi- ja materiaalihukkaa tulisi mahdollisimman vähän.